ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 6158
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 2.125-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ուրվագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթերի կատարման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 2.305-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Պատկերներ` տեսք, կտրվածքներ, հատվածքներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 2.316-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գրաֆիկական փաստաթղթերի վրա մակագրությունների, տեխնիկական պահանջների և աղյուսակների նշման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 2.418-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Փաթեթավորման կոնստրուկտորական փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 2.431-2002 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ապակեղենի գծագրման կանոններ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ 2.431-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ապակուց արտադրատեսակների գրաֆիկական փաստաթղթերի կատարման կանոններ Հիմնական պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 2.511-2011 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ.Էլեկտրոնային կոնստրուկտորական փաստաթղթերի փոխանցման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 2.601-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.601-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթեր Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ԳՕՍՏ 2.602-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նորոգման փաստաթղթեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10400
ԳՕՍՏ 2.604-2000 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրեր նորոգման. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ "Պոլիմերստռոյմատերիալ" ՌԴ ԲԲԸ
ք. Ալավերդի, փ. Էնգելսի 10
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 2.610-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 14800
ԳՕՍՏ 2.701-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակներ և տիպեր. Կատարմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 2.780-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Կոնդիցիոներներ աշխատանքային միջավայրի, հիդրավլիկ և օդաճնշական տարողություններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.781-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Ապարատներ հիդրավլիկ և օդաճնշական, կառավարման ապարատներ և վերահսկիչ-չափիչ սարքեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9600
ԳՕՍՏ 2.782-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական.Մեքենաներ հիդրավլիկ և օդաճնշական Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 2.784-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Տարրեր խողովակաշարերի Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 2.796-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական սխեմաներում. Վակուումային համակարգերի տարրեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 3.1001-2011 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 3.1103-2011 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 3.1129-93 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնոլոգիական պրոցեսների և գործողությունների տեխնոլոգիական փաստաթղթերում տեխնոլոգիական տեղեկատվության գրառման ընդհանուր կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ԳՕՍՏ 3.1130-93 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Փաստաթղթերի ձևերին և բլանկներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 4.8-2003 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Բամբակե և խառը մանվածք. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 4.92-93 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Ճառագայթումային տեխնիկա. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 4.350-93 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Մեքենաներ և սարքավորանք ապակու արդյունաբերության համար. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 4.494-94 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Դողեր արտաճանապարհային բացահանքային ավտոմեքենաների, տրակտորների, շինարարական, ճանապարհային, ամբարձիչ-փոխադրական հանքային և գյուղատնտեսական մեքենաների համար. Ցուցանիշների անվանացանկ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 7.0-99 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 7.1-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Մատենագիտական գրառում. Մատենագիտական նկարագրում. Ընդհանուր պահանջներ և կազմման կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 19200
ԳՕՍՏ 7.4-95 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Ելքային տեղեկություններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 17200
ԳՕՍՏ 7.5-98 Տեղեկատվական, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ամսագրեր, ժողովածուներ, տեղեկատվական հրատարակություններ. Հրապարակվող նյութերի հրատարակչական ձևավորում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
1234567>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ