ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 6158
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 8.275-2007 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում միջին լազերային ճառագայթման հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.275-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում լազերային ճառագայթման միջին հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.275-2016 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում լազերային ճառագայթման միջին հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.278-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաստատուն հոսանքի լարման չափիչ բաժանիչներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 8.281-2013 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Քարշիչային շարժական կազմի շարժման պարամետրերի չափման միջոցներ. Ստուգաճշտման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 8.285-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պտուտակաչափեր. Ստուգաչափման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.290-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. ВУ տեսակի մածուցիկաչափեր: Ստուգաչափման մեթոդները եւ միջոցները Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.291-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ավտոմոբիլային սակահաշվիչ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.292-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Լաբորատոր հեղուկների հաղորդաչափեր. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 8.296-2015 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաճշտման սխեմա խորդուբորդության ցուցանիչների չափման մեթոդներ Rmax, Rz 0,001-ից մինչև 3000 մկմ ընդգրկույթում և Ra 0,001-ից մինչև 750 մկմ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ԳՕՍՏ 8.298-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գունաչափեր լուսաէլեկտրական լաբորատոր. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.315-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Նյութերի կազմության և հատկությունների ստանդարտ նմուշներ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9600
ԳՕՍՏ 8.321-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Արդյունաբերական կիրառման և լողանավոր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 8.323-2016 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաճախությունների, ժամանակի Պետական ծառայության մասնագիտացված ռադիոկայաններով ճառագայթվող հաճախության և ժամանակի չափանմուշային ազդանշաններ և Երկրի պտտման ցուցանիշերի որոշում. Հիմնական բնութագրեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.324-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաշվիչներ գազի. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.331-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ներդաշնակի գործակցի չափիչներ. Ստուգաչափման ու ստուգաճշտման միջոցներ ու մեթոդներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.338-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 8.346-2000 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հորիզոնական գլանային պողպատե ռեզերվուարներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 20800
ԳՕՍՏ 8.353-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափեր երկարության ստվերագծային էտալոնային առաջին կարգի (նմուշային) և աշխատանքային 0 դասի ճշգրտության մինչև 1մ երկարությամբ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 8.400-2013 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Էտալոնային մետաղական չափանոթներ. Ստուգաճշտման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 8.417-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Մեծությունների միավորներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 11200
ԳՕՍՏ 8.420-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա ուղղագծության և հարթայնության շեղումների չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.457-2000 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա հեղուկների տեսակարար էլեկտրական հաղորդականության չափման միջոցների համար Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.457-2015 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա հեղուկների տեսակարար էլեկտրական հաղորդականության չափման միջոցների համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.461-2009 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Դիմադրության ջերմակերպափոխիչներ պլատինից, պղնձից և նիկելից: Ստուգաչափման մեթոդները եւ միջոցները Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 8.469-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բաժնավորիչներ ավտոմատ կշռային անընդհատ գործողության. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.472-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Խոնավաչափեր պիեզոսորբցիոն. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.485-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Վերլուծական գազային լաբորատոր քրոմատագրիչ . Ստուգաչափման մեթոդները եւ միջոցները Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 8.498-98 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Էլեկտրական բարորակության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.510-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա հեղուկների ծավալի և զանգվածի չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
1234567891011>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ