ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 6158
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 31507 -2012 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ. Տեխնիկական պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 20000
ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1 -2012 Անջատիչներ կենցաղային և համանման մնայուն էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.0-92 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.0-2015 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 1.1-2002 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 11600
ԳՕՍՏ 1.2-2009 Ստանդարտացման միջազգային համակարգ. Միջազգային ստանդարտներ, կանոններ և խորհուրդներ միջազգային ստանդարտացման. Մշակման, ընդունման, կիրառման, փոփոխության և արդիականացման և փոխարինման կանոններ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.2-2015 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ․ Միջպետական ստանդարտներ, միջպետական ստանդարտացման կանոններ և խորհուրդներ. Մշակման, ընդունման, արդիականացման և փոխարինման կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 1.3-2002 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես միջպետական ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.3-2008 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես միջպետական ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.3-2014 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջպետական ստանդարտներ. Մշակման կանոններ՝ հիմնված միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների հիման վրա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 16400
ԳՕՍՏ 1.4-2020 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Ստանդարտացման միջպետական տեխնիկական հանձնաժողովներ․ Ստեղծման և գործունեության կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 1.5-2001 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Միջպետական ստանդարտներ, միջպետական ստանդարտացման կանոններ և հանձնարարականներ. Կառուցմանը, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 29600
ԳՕՍՏ 1.6-2019 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջպետական ստանդարտացման ծրագիր. Ձևավորման, ընդունման, փոփոխությունների կատարման և ընթացաստուգման իրականացման կարգը Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 2-2013 Սելիտրա ամոնիակային. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 2.001-93 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր դրւյթներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.001-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր դրւյթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 2.051-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.051-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 2.052-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.052-2015 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.052-2021 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.053-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային կառուցվածք. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.053-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային կառուցվածք. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.056-2021 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Դետալի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 2.101-2016 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրանքների տեսակներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ 2.104-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
ԳՕՍՏ 2.105-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեքստային փաստաթղթերի ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12000
ԳՕՍՏ 2.106-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեքստային փաստաթղթեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 11600
ԳՕՍՏ 2.114-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 2.120-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական նախագիծ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
123456>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ