ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 67
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԵՆ 15774-2013 Մեքենաներ և սարքավորումներ սննդամթերքի արտադրության համար. Մեքենաներ միջուկով և առանց միջուկի խմորից արտադրատեսակների արտադրման համար Անվտանգության և հիգիենիկ պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15851-2013 Սննդամթերք. Կրծքի երեխաների և վաղ տարիքի երեխաների կերակրման համար հացահատիկային հիմքով արտադրանքներում աֆլատոկսին B1-ի որոշումը: ԲԱՀՔ-ի մեթոդը լուծամզուքի իմունաաֆինային գաղութային մաքրմամբ և ֆլուորաչափական հայտնաբերմամբ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15926-2013 Պարարտանյութ. Ջրում լուծվող ծծմբի լուծամզում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15928-2013 Պարարտանյութեր. Մանրվածքի բարակության որոշում (չոր մեթոդ) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 22854-2010 Հեղուկ նավթամթերք. Ավտոմոբիլային բենզիններ. Ածխաջրածինների օքսիգենտների տեսակների որոշումը բազմաչափ գազային քրոմատագրմամբ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 50370-1-2012 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը. Մաս 1. Արտանետում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 50370-2-2012 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը. Մաս 2. Խանգարումակայունություն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
123
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ