ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 67
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԵՆ 12717-2011 Մետաղամշակման հաստոցների անվտանգություն. Շաղափահաստոցներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 12840-2011 Մետաղամշակման հաստոցների անվտանգություն. Ձեռքով ղեկավարվող խառատագործական հաստոցներ սարքավորված և ոչ սարքավորված ավտոմատացված ղեկավարման համակարգով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 12957-2011 Մետաղամշակման հաստոցների անվտանգություն. Հաստոցներ էլեկտրաէռոզիոն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 13016-1-2008 Հեղուկ նավթամթերք. Մաս 1. Օդ (ASVP) պարունակող հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշումը Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13021-2012 Ճանապարհների ձմեռային սպասարկման համար մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13118-2012 Մեքենաներ գյուղատնտեսական. Մեքենաներ կարտոֆիլի հավաքման. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 13218-2006 Մետաղամշակման հաստոցների անվտանգություն. Անշարժ հղկման հաստոցներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13448-2012 Մեքենաներ գյուղատնտեսական և անտառամշակման աշխատանքների համար. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13466-1-2013 Պարարտանյութեր. Ջրի պարունակության որոշում (Կարլ Ֆիշերի մեթոդներ). Մաս 1. Մեթանոլը ինչպես լուծամզող նյութ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13466-2-2013 Պարարտանյութեր. Ջրի պարունակության որոշում (Կարլ Ֆիշերի մեթոդներ). Մաս 2. 2-պրոպանոլը ինչպես լուծամզող նյութ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13478-2012 Մեքենաների անվտանգություն. Հակահրդեհային պաշտպանություն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13524-2012 Ավտոճանապարհների պահպանման մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13525-2012 Մեքենաներ անտառտնտեսության համար. Մեքենաներ բնափայտի կտրման Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13535-2013 Պարարտանյութեր և կրային նյութեր. Դասակարգում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 13732-2013 Մեքենաներ և սարքավորումներ սննդաարդյունաբերության համար. Կաթի սառեցման սարքեր. Կառուցվածքին, անվտանգությանը և հիգիենային ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ ԻՍՕ 13736-2010 Հեղուկ վառելիքներ. Բռնկման ջերմաստիճանի որոշումը Աբելի փակ հալքանոթում Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԵՆ 14078-2003 Հեղուկ նավթամթերքներ. Միջին թորվածքներում ճարպաթթվի մեթիլային եթերի պարունակության որոշում. Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափական մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԵՆ 14214-2003 Ավտոմոբիլային վառելիքներ. Ճարպաթթվի մեթիլային եթերներ դիզելային շարժիչների համար. Ներկայացվող պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԵՆ 14397-1-2013 Պարարտանյութեր և կրային նյութեր. Ածխաթթու գազի պարունակության որոշումը. Մաս 1. Պինդ պարարտանյութերի որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 14397-2-2014 Պարարտանյութեր և կրային նյութեր. Ածխածնի դիօքսիդի պարունակության որոշում. Մաս 2.Կրային նյութերի համար որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 14888-2013 Պարարտանյութեր և կրային նյութեր. Կադմիումի պարունակության որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 15195-2011 Հեղուկ նավթամթերք. Միջին թորված վառելիքներ. Բոցավառման ուշացման և ստացված ցետանային թվի (DCN) որոշման մեթոդը մշտական ծավալային խցիկում այրմամբ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15451-2013 Պարարտանյութեր. Խելաթային ագենտների որոշում. Երկաթի, խելաթային EDDHSA որոշում իոն-զույգային քրոմատագրմամբ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15452-2013 Պարարտանյութեր. Խելաթային ագենտների որոշում. HPLC ռեվերսային ֆազի միջոցով երկաթի, խելաթային o,p-EDDHA որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15475-2013 Պարարտանյութեր. Ամոնյակային ազոտի պարունակության որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15476-2013 Պարարտանյութեր. Դեվարդի մեթոդով նիտրատային և ամոնյակային ազոտի որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15558-2013 Պարարտանյութեր. Ուլիշի մեթոդով նիտրատային և ամոնյակային ազոտի որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15561-2013 Պարարտանյութեր. Նիտրատներ պարունակող ցիանամիդի կալցիումում ընդհանուր ազոտի որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15562-2013 Պարարտանյութեր. Ազոտի ցիանամիդի պարունակության որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 15749-2013 Պարարտանյութ. Սուլֆատի պարունակության որոշումը երեք տարբեր մեթոդներով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
123
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ