ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 3.1105-2019 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր նշանակության փաստաթղթերի ձևեր և ձևակերպման կանոններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10400
ՀՍՏ 3.1118-2018 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Երթուղային քարտերի ձևերը և ձևակերպման կանոնները Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 11200
ՀՍՏ 3.1119-2019 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Եզակի տեխնոլոգիական պրոցեսներին վերաբերող փաստաթղթերի լրակազմերի ձևավորմանը և լրակազմությանը ներկայացվող պահանջները Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10800
ՀՍՏ 5.0-93 Սերտիֆիկացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 5.1-2001 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ՀՍՏ 5.2-2002 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18400
ՀՍՏ 5.3-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Արտադրանքի սերտիֆիկացում Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 5.3-2004 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Արտադրանքի սերտիֆիկացում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18800
ՀՍՏ 5.6-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համակարգի գրանցամատյանների վարումը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 5.6-2006 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համակարգի գրանցամատյանների վարումը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 5.7-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Սերտիֆիկացում. Որակի համակարգերի սերտիֆիկացման կարգ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 5.7-2005 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Սերտիֆիկացում. Որակի համակարգերի սերտիֆիկացման կարգ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 5.7-2009 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 17200
ՀՍՏ 5.9-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Ծառայությունների սերտիֆիկացում Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 5.9-2004 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Ծառայությունների սերտիֆիկացում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 5.10-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համապատասխանության մասին հայտարարագրի ներկայացման և վավերացման կարգը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 5.10-2004 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համապատասխանության հայտարարագրի ներկայացում, վավերացում և գրանցում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ 5.11-2005 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման կարգը. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 6.1-97 Փաստաթղթերի միօրինակացված համակարգեր. Արտաքին առևտրի ոլորտի փաստաթղթեր. Նախագծման սկզբունքներ. Հիմնաձև Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 6.01.1-98 Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 6.01.2-98 Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգ. Դասակարգիչների մշակման կարգը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 6.01.3-98 Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգ. Ազգային դասակարգիչների պետական գրանցման կարգը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 6.01.4-98 Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգ. Դասակարգիչների վարման կարգը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 6.2-98 Փաստաթղթերի միօրինակացված համակարգեր. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 6.3-98 Փաստաթղթերի միօրինակացված համակարգեր. Կազմակերպակարգադրական փաստաթղթերի միօրինակացված համակարգ Ոչ ակտիվ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 6.3-2007 Փաստաթղթերի միօրինակացված համակարգ. Կազմակերպակարգադրական փաստաթղթերի ձևավորմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ 8.0-93 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 8.0-2005 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 8.1-93 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների տեսակի պետական փորձարկումները, տեսակի հաստատումը և պետական գրանցումը Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 8.1-2006 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների պետական փորձարկումները, տեսակի հաստատումը և պետական գրանցումը Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 10000
123456789>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ