ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 537
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.312-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Եռակցվածքների կարանների պայմանական պատկերները և գծագրերը Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.313-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Չանջատվող միացումների պայմանական պատկերումներ և նշագրումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.314-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրերում արտադրատեսակների մակնշման և դրոշմման վերաբերյալ ցուցումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 2.316-2010 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գրաֆիկական փաստաթղթերում մակագրությունների, տեխնիկական պահանջների և աղյուսակների նշման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.320-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Կոների չափերի, թույլտվածքների և նստեցվածքների նշման կանոնները Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.321-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տառային նշագրեր Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 1200
ՀՍՏ 2.412-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Օպտիկական արտադրատեսակների գծագրերի և սխեմաների կատարման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 2.501-2019 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հաշվառման և պահման կանոններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 12000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.503-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Փոփոխություններ մտցնելու կանոնները Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.503-2009 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Փոփոխությունների կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.503-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Փոփոխությունների կատարման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.601-97 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթեր Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.601-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթեր Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.601-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Շահագործման փաստաթղթեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 22800
ՀՍՏ 2.602-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Նորոգման փաստաթղթեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 12400
ՀՍՏ 2.610-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.610-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 24800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.701-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակները և տիպերը. Կատարմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.701-2010 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակներ և տիպեր. Կատարման ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.702-97 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրական սխեմաների կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.702-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Էլեկտրական սխեմաների կատարման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.710-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տառաթվանշանային նշագրերը էլեկտրական սխեմաներում Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 8800
ՀՍՏ 2.902-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Փաստաթղթերի ստուգման, համաձայնեցման և հաստատման կարգ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 17600
ՀՍՏ 3.1102-2015 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Մշակման փուլերը և փաստաթղթերի տեսակները. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 3.1105-2019 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր նշանակության փաստաթղթերի ձևեր և ձևակերպման կանոններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10400
ՀՍՏ 3.1118-2018 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Երթուղային քարտերի ձևերը և ձևակերպման կանոնները Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 11200
ՀՍՏ 3.1119-2019 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Եզակի տեխնոլոգիական պրոցեսներին վերաբերող փաստաթղթերի լրակազմերի ձևավորմանը և լրակազմությանը ներկայացվող պահանջները Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10800
ՀՍՏ 5.0-93 Սերտիֆիկացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 5.1-2001 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ՀՍՏ 5.2-2002 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18400
12345678>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ