ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 185-2018 Օպերատիվ ծառայությունների ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ և մոտոցիկլներ. Գունագծապատկերներ, ֊ ճանաչման նշաններ, մակագրություններ, լուսային և ձայնային հատուկ ազդանշաններ. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 30400
ՀՍՏ 186-99 Քարտեր նույնականացման. Քարտատուների նույնականացում. Համարակալման համակարգ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 187-99 Փաթեթվածք. Պարկեր. Տեսակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՀՀ Արդյունաբերության և առևտրի նախարարության գիտաարտադրական համալիր
Հայերեն Ծանոթացում 21600
ՀՍՏ 188-99 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Նախագծում ճարտարապետաշինարարական. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 18800
ՀՍՏ 189-2000 Սննդամթերք. Տեղեկատվություն սպառողի համար. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 189-2005 Սննդամթերք. Տեղեկատվություն սպառողի համար. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 19600
ՀՍՏ 190-2000 Արտադրանքի նույնականացում. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 190-2016 Արտադրանքի նույնականացում. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 191-2000 Ջրեր հանքային խմելու բուժիչ-սեղանի շշալցված. Տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 191-2019 Բնական հանքային խմելու ջրեր փաթեթավորած. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 192-2000 Խտանյութ պղնձի. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 193-2000 Վառելիքներ ներքին այրման շարժիչների համար. Ոչ էթիլացված բենզին. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 193-2006 Վառելիքներ ներքին այրման շարժիչների համար. Ոչ էթիլացված բենզին. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ 194-2000 Էլեկտրական լամպեր. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 195-2000 Արտադրանքի գրացուցակավորման համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 195.1-2000 Արտադրանքի գրացուցակավորման համակարգ. Գրացուցակային թերթերի լրացման, հաշվառման, պահպանման և փոփոխությունների կատարման կարգը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6800
ՀՍՏ 196-2000 Կոպիճ և ավազ բջջավոր ապակուց. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 197-2000 Շինվածքներ ջերմամեկուսիչ "Անիկս". Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 198-2000 Հաշվիչներ գազի ծավալային դիաֆրագմավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ, ընդունման կանոններ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 13200
ՀՍՏ 199-2000 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Ճարտարապետություն և հատակագծում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 24800
ՀՍՏ 200-2000 Քարտեր նույնականացման. Քարտատուների նույնականացում. Հայտերի ներկայացման և գրանցման կարգը Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 201-2000 Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Տեխնածին արտակարգ իրավիճակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 202-2000 Էներգետիկական համակարգեր. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 203-2000 Էներգետիկա և էլեկտրաֆիկացում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ 204-2000 Ջերմաէներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 205-2000 Ներքնակներ և փաթեթներ ջերմամեկուսիչ պեռլիտից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 206-2000 Սալեր ջերմամեկուսիչ պեռլիտաթելքավոր. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 207-2000 Շինվածքներ ջերմամեկուսիչ փրփրաքարային. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 208-2000 Կրող պեմզային կատալիզատորների համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 209-2000 Հղկանյութ հրաբխային ապակուց. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2400
<<678910111213141516>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ