ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 159-97 Կաբելային արտադրատեսակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 23600
ՀՍՏ 162-97 Կաթ և կաթնամթերք. Միցելիալ բորբոսասնկերի հայտնաբերման, հաշվման և որոշման մեթոդ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 164-97 Միկրոսխեմաներ ինտեգրալ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 8000
ՀՍՏ 165-97 Նյութեր լաքաներկային. Տերմիններ, սահմանումներ և նշագրեր Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 166-98 Կոնդենսատորներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 167-97 Պահածոներ պտղաբանջարեղենի. Ջերմակայուն միցելիալ բորբոսասնկերի հայտնաբերման և որոշման մեթոդ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 168-98 Միակցիչներ էլեկտրական. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 169-98 Ուժային տրանսֆորմատորներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ "Հայէլեկտրամեքենա" ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 34400
ՀՍՏ 170-98 Երկբևեռ տրանզիստորներ. Տերմիններ, սահմանումներ և պարամետրերի տառային նշագրեր Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 11200
ՀՍՏ 171-98 Կոդեր և տեղեկատվության կոդավորում. Գծիկային կոդավորում. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 172-98 Կոդեր և տեղեկատվության կոդավորում. Գծիկային կոդավորում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 173-98 Մթերք կաթնաթթվային "Նարինե". Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 173-2015 Մթերք կաթնաթթվային «Նարինե». Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
ՀՍՏ 174-98 Սարքեր կիսահաղորդչային. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 17200
ՀՍՏ 175-98 Միօրինակացված տարածական հավաքովի-միաձույլ հիմնակմախքի երկաթբետոնե տարրեր սեյսմիկ շրջաններում բնակելի և հասարարական շենքերի շինարարության համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6800
ՀՍՏ 176-98 Հանրային սնունդ. Ձեռնարկությունների դասակարգումը և դրանց ներկայացվող պահանջները Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 176-2005 Հանրային սննդի կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 176.1-2000 Հանրային սնունդ. Հանրային սննդի ծառայություններ. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 176.2-2000 Հանրային սնունդ. Սպասարկող և արտադրական անձնակազմին ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 177-98 Բնական ծակոտկեն լցիչներով բետոնների ամրության որոշումը չքայքայող վերահսկողության մեթոդներով Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 178-99 Գրունտներ (գետնահողեր). Ոլորման միջոցով ամրության բնորոշիչների լաբորատոր որոշման եղանակներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5600
ՀՍՏ 179-99 Գինեգործական արտադրանք. Ընդունման կանոններ և նմուշառման մեթոդներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 180-99 Սպիրտներ կոնյակի. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 181-99 Կոնյակներ հայկական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 182-99 Ձու հավի սննդային. Տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 182-2012 Ձու հավի սննդային. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 183-99 Դողեր օդաճնշական մարդատար մեքենաների ու դրանց կցանքների, թեթև բեռնատար մեքենանաների և հատուկ փոքր տարողության ավտոբուսների համար. Տեխնիկական պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 8800
ՀՍՏ 184-2002 <<Սպանկրիտ>> տիպի բազմանցք երկաթբետոնե սալեր շենքերի ծածկերի համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 185-99 Օպերատիվ և հատուկ ծառայությունների ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ և մոտոցիկլետներ. Գունագծապատկերներ, ճանաչման նշաններ, մակագրություններ, լուսային և ձայնային հատուկ ազդանշաններ. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 185-2006 Օպերատիվ ծառայությունների ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ և մոտոցիկլետներ. Գունագծապատկերներ, ճանաչման նշաններ, մակագրություններ, լուսային և ձայնային հատուկ ազդանշաններ. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
<<56789101112131415>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ