ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 131-96 Տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 8800
ՀՍՏ 132-96 Էլեկտրասարքեր տաքացնող կենցաղային. Տերմիններ և սահմանումեր Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 8800
ՀՍՏ 133-96 Հրատարակություններ. Հիմնական տեսակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 17600
ՀՍՏ 134-96 Ներկեր և լաքեր. Տերմիններ և սահմանումեր Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 134-2008 Ներկեր և լաքեր. Տերմիններ և սահմանումեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ 135-96 Մաղուցքներ բազալտե. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 136-96 Շինվածքներ ճարտարապետաշինարարական բնական քարերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 137-96 Բետոններ բջջավոր. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 14400
ՀՍՏ 138-96 Արտադրատեսակներ հուշանվերային, ժողովրդական գեղարվեստական արհեստների և յուրօրինակ նվերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 139-96 Կարի արտադրատեսակներ. Տեխնոլոգիական արատներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 140-96 Մանրաթելեր և թելեր մանածագործական. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 141-96 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 142-96 Կարի արտադրատեսակների մանրակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 143-96 Կարի արտադրատեսակներ և տրիկոտաժեղեն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 11200
ՀՍՏ 144-96 Կոշկեղեն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 16000
ՀՍՏ 145-96 Համափոխարինելիության հիմնական նորմեր. Պարուրակ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 22400
ՀՍՏ 146-96 Արտաքին ազդող գործոններ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 147-96 Զոդում և անագապատում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 18800
ՀՍՏ 148-96 Կապ հեռագրական. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 13600
ՀՍՏ 149-96 Արտադրատեսակներ կենցաղային էլեկտրամեխանիկական. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 13600
ՀՍՏ 150-96 Ցանց միասնական ավտոմատացված կապի. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 151-96 Խիճ և ավազ դեկորատիվ ծակոտկեն հրաբխային ապարներից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6800
ՀՍՏ 152-96 Բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար. Քիմիական (հիդրավլիկ) ակտիվության որոշման մեթոդ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 153-96 Սալեր բազմանցք երկաթբետոնե սեյսմիկ շրջաններում շենքերի ծածկերի համար. Տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 153-2005 Սալեր երկաթբետոնե բազմանցք սեյսմիկ շրջաններում շենքերի ծածկերի համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Հայկական սեյսմակայուն շինարարության և կառուցվածքների պահպանման գիտահետազոտական ինստ
Հայերեն Ծանոթացում 5600
ՀՍՏ 154-97 Պատերի երեսապատումը սալերով բնական քարից և դրա հիման վրա նյութերից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6800
ՀՍՏ 155-97 Արտաքին որմնապանելների գոծարանային երեսպատումը սալերով բնական քարից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 156-97 Բետոններ. Առաձգականության դինամիկական մոդուլի որոշման մեթոդ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 157-97 Կոշտության դիաֆրագմաներ երկաթբետոնե միօրինակացված տարածական հավաքովի-միաձույլ հիմնակմախքով սեյսմիկ շրջաններում բնակելի շենքերի շինարարության համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ 158-97 Սալեր հոծ երկաթբետոնե տարածական հավաքովի-միաձույլ հիմնակմախքով սեյսմիկ շրջաններում կառուցվող բնակելի շենքերի ծածկերի համար Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5600
<<4567891011121314>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ