ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 35-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Կերակրի աղի զանգվածային մասի որոշման եղանակները Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 36-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Ծակոտկենության որոշման եղանակ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 37-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Խոնավության որոշման եղանակ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 38-93 Գաջ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 39-93 Աքցաններ էլեկտրաչափիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 40-93 Սարքեր էլեկտրական ուղիղ կերպափոխման, ոչ էլեկտրական մեծությունների չափման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 13600
ՀՍՏ 41-93 Չափիչ կերպափոխիչներ ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչների և դիմադրության ջերմակերպափոխիչների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 42-94 Պատի քարեր առանց ցեմենտի բետոնից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 43-94 Հայաստանի Հանրապետության հրաբխային ապարներից բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար Ակտիվ Սեյսմակայուն շինարարության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ (ՀայՍեյսմՇինԳՀԻ)
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ 44-94 Բուլկեղեն. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 44-2007 Հացաբուլկեղեն ցորենի ալյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 45-94 Սեյսմիկ շրջաններում բազմահարկ շենքեր կառուցելու համար տարածական հավաքովի -միաձույլ հիմնակմախքի երկաթբետոնե տարրեր. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 46-94 Հյութեր պտուղների և հատապտուղների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 47-94 Կոմպոտներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 48-94 Ջեմեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 48-2007 Ջեմեր և դոնդողակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 49-94 Գիպսակալված և ենթանստվածքային բնահողեր (սպիտակահողեր). Ֆիզիկամեխանիկական, ամրության և ձևափոխության հատկությունների որոշման մեթոդներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 50-94 Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 50-2012 Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ ՀՀ պետական խորհրդանշանների ճանաչման, արժեվորման և հանրահռչակման ապահովման աշխատանքային խումբ
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 51-94 Արտաքին առևտրին վերաբերող փաստաթղթեր. Հիմնական հասկացություններ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 8000
ՀՍՏ 52-97 Ստանդարտացում և գործունեության հարակից տեսակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 71-4-2005 Խաղալիքներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 4. Հավաքածուներ քիմիական փորձերի և համանման զբաղմունքի համար Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 100-94 Շինարարական քարեր տուֆերից, բազալտներից և տրավերտիններից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10400
ՀՍՏ 101-94 Ոչ դասակարգված պեմզային ավազ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 102-94 Միջնորմների համար սալեր թեթև բետոնից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 103-95 Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների պատրաստման ժամանակ ամրանի տատանումների ռեզոնանսային հաճախականությամբ նրա նախնական լարման որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 104-95 Բնական ծակոտկեն լցիչներով բետոն տրանսպորտային թունելների շինարարության համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 105-95 Գործավարություն և արխիվային գործ. Տերմիններ և սահմանումներ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 105-2007 Գործավարություն և արխիվային գործ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայաստանի ազգային արխիվ
Հայերեն Ծանոթացում 11600
ՀՍՏ 106-95 Արտադրանքի որակի փորձարկումներ և վերահսկողություն. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 17200
<<23456789101112>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ