ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 537
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.110-95 Շինարարության համար նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Սարքավորանքի, շինվածքների և նյութերի մասնագրի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.114-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ոչ տիպային շինվածքների ընդհանուր տեսքերի էսքիզային գծագրերի կատարման Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.204-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական գրաֆիկ նշաններ և պատկերներ գլխավոր հատակագծերի և տրանսպորտի կառուցվածքների տարրերի Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 8000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.205-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական նշաններ սանիտարատեխնիկական համակարգերի տարրերի Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.206-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական նշաններ խողովակաշարերի Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.302-97 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական գրաֆիկական նշանակումներ ինժիներաերկրաբանական հետազննություններին վերաբերող փաստաթղթերում Ոչ ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.405-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմային մեկուսացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.408-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.501-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ճարտարապետաշինարարական աշխատանքային գծագրերի կատարման Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.508-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ձեռնարկությունների կառուցվածքների և բնակարանային քաղաքացիական օբյեկտների գլխավոր հատակագծերի աշխատանքային գծագրերի կատարման Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.602-2005 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում 14800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.606-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կաթսայատների ջերմամեխանիկական լուծումների աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 30-93 Գարեջուր. Ազգային տեսակներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 31-99 Հաց ցորենի ալյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 31-2019 Հաց ցորենի ալյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 32-94 Հացագործական արտադրություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ 33-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Ընդունման կանոնները, նմուշների ընտրման եղանակները, զգայորոշման ցուցանիշների և արտադրանքի զանգվածի որոշման եղանակները Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 34-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Թթվայնության որոշման եղանակները Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 34.001-99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և տեղեկատվության կոդավորում. Հայերենի գրանշանների հավաքածու Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 34.001-2006 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և ստեղնաշարեր. Գրանշանների կոդավորում և ստեղների դասավորություն Ակտիվ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 34.002-99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և տեղեկատվության կոդավորում. 7, 8 և 16 բիթով կոդավորված հայերենի գրանշանների հավաքածու Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 35-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Կերակրի աղի զանգվածային մասի որոշման եղանակները Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 36-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Ծակոտկենության որոշման եղանակ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 37-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Խոնավության որոշման եղանակ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 38-93 Գաջ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 39-93 Աքցաններ էլեկտրաչափիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 40-93 Սարքեր էլեկտրական ուղիղ կերպափոխման, ոչ էլեկտրական մեծությունների չափման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 13600
ՀՍՏ 41-93 Չափիչ կերպափոխիչներ ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչների և դիմադրության ջերմակերպափոխիչների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 42-94 Պատի քարեր առանց ցեմենտի բետոնից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 43-94 Հայաստանի Հանրապետության հրաբխային ապարներից բնական ծակոտկեն լցիչներ բետոնների համար Ակտիվ Սեյսմակայուն շինարարության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ (ՀայՍեյսմՇինԳՀԻ)
Հայերեն Ծանոթացում 4800
1234567891011>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ