ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 19.105-2019 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրային փաստաթղթերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 800
ՀՍՏ 19.201-2021 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական առաջադրանք. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 1600
ՀՍՏ 19.401-2015 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի տեքստը. Բովանդակությանը, ձևավորմանը և որակի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 19.402-2015 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի նկարագրություն. Բովանդակությանը, ձևավորմանը և որակի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 19.501-2018 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեղեկամատյան. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 19.502-2020 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ Կիրառության նկարագրություն Բովանդակությանը և ձևավորմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 800
ՀՍՏ 19.505-2018 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Օպերատորի ձեռնարկ. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.001-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.101-99 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջներ Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 17600
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.110-95 Շինարարության համար նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Սարքավորանքի, շինվածքների և նյութերի մասնագրի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.114-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ոչ տիպային շինվածքների ընդհանուր տեսքերի էսքիզային գծագրերի կատարման Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.204-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական գրաֆիկ նշաններ և պատկերներ գլխավոր հատակագծերի և տրանսպորտի կառուցվածքների տարրերի Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 8000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.205-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական նշաններ սանիտարատեխնիկական համակարգերի տարրերի Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.206-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական նշաններ խողովակաշարերի Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.302-97 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական գրաֆիկական նշանակումներ ինժիներաերկրաբանական հետազննություններին վերաբերող փաստաթղթերում Ոչ ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.405-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմային մեկուսացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.408-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.501-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ճարտարապետաշինարարական աշխատանքային գծագրերի կատարման Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.508-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ձեռնարկությունների կառուցվածքների և բնակարանային քաղաքացիական օբյեկտների գլխավոր հատակագծերի աշխատանքային գծագրերի կատարման Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.602-2005 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում 14800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.606-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կաթսայատների ջերմամեխանիկական լուծումների աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 30-93 Գարեջուր. Ազգային տեսակներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 31-99 Հաց ցորենի ալյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 31-2019 Հաց ցորենի ալյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 32-94 Հացագործական արտադրություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ 33-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Ընդունման կանոնները, նմուշների ընտրման եղանակները, զգայորոշման ցուցանիշների և արտադրանքի զանգվածի որոշման եղանակները Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 34-94 Հաց և հացաբուլկեղեն. Թթվայնության որոշման եղանակները Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 34.001-99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և տեղեկատվության կոդավորում. Հայերենի գրանշանների հավաքածու Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 34.001-2006 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և ստեղնաշարեր. Գրանշանների կոդավորում և ստեղների դասավորություն Ակտիվ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 34.002-99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և տեղեկատվության կոդավորում. 7, 8 և 16 բիթով կոդավորված հայերենի գրանշանների հավաքածու Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
1234567891011>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ