ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 555
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 8.2-93 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների պետական գրանցամատյանի վարման կարգը Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 8.3-2001 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափում. Կազմակերպումը և կատարման կարգը Ոչ ակտիվ "Չափագետ" ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 8.3-2005 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափում. Կազմակերպումը և կատարման կարգը Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 8.5-2001 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափման և ստուգաճշտման դրոշմների պատրաստման, պահման և կիրառման կարգը Ակտիվ "Չափագետ" ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 8.9-93 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ստանդարտ նմուշներ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ 8.10-93 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Պետական ստանդարտային նմուշների վկայագրումը և հաստատումը Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 8.10-2007 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Նյութերի հատկությունների և բաղադրության ստանդարտ նմուշներ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 8.11-94 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ոչ ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 8.11-2006 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 21600
ՀՍՏ 8.12-2007 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Նորմատիվ փաստաթղթերի նախագծերի չափագիտական փորձաքննություն. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 8.13-2007 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափման մեթոդիկաների փաստաթղթեր. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 8.14-2008 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտության օրենքի տարրերը. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 5600
ՀՍՏ 8.15-2008 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ստուգաչափման ժամանակ չափումների նորմալ պայմանները. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 8.16-2008 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգի նորմատիվային և մեթոդական փաստաթղթերի դասակարգում Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 8.17-2009 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտական հսկողությունը և վերահսկողությունը օրենսդրորեն կանոնակարգվող ոլորտներում Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 8.18-2009 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. ԿՕՕՄԵՏ-ի շրջանակներում ստանդարտ նմուշների համատեղ մշակման, ճանաչման և գրանցման կարգը Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ 12.1.00-96 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 12.1.01-98 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 12.1.02-98 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրդեհային անվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 12.1.03-2004 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողակցում, զրոյացում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 12.1.04-2005 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Բաշխման 0,4-ից մինչև 110 կվ լարմամբ էլեկտրական ցանցերի էլեկտրակայանքների անվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" (Երեւան)ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 12.1.05-2005 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Բաշխման 0,4-ից մինչև 110 կՎ լարմամբ էլեկտրական ցանցերի էլեկտրակայանքների անվտանգություն. Հիմնական պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 12.2.00-98 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրշեջ տեխնիկա. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 14.201-2021 Արտադրատեսակների կառուցվածքի տեխնոլոգիամիտության ապահովում Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 15.000-94 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 1200
ՀՍՏ 15.001-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Արտադրատեխնիկական նշանակման արտադրանք Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 15.004-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Սննդարդյունաբերության արտադրանք Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 15.007-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Թեթև արդյունաբերության արտադրանք Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 15.009-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Ժողովրդական սպառման ոչ պարենային ապրանքներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 19.101-2019 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրերի և ծրագրային փաստաթղթերի տեսակներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 2000
12345678910>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներ



Տեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ