ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-52-2012 Փոփոխվող հոսանքի էլեկտրական էներգիայի չափման համար սարքավորումներ. Լրացուցիչ պահանջներ. Մաս 52. Պայմանական նշագրեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-61-2012 Փոփոխական հոսանքի էլեկտրական էներգիայի չափման համար սարքավորանք. Լրացուցիչ պահանջներ. Մաս 61. Կիրառվող հզորությանև լարման պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62086-1-2005 Էլեկտրասարքավորումներ պայթավտանգ գազային միջավայրերի համար. Էլեկտրական դիմադրական ցանցային ջեռուցիչներ: Մաս 1. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62087-2014 Աուդիո, վիդեո և հարակից սարքավորումների էներգիայի սպառման չափման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 62115-2012 Էլեկտրական խաղալիքներ. Անվտանգություն Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 23500
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62115-2014 Էլեկտրական խաղալիքներ. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62151-2013 Հեռահաղորդակցության ցանցերին էլեկտրական միացված սարքավորումների անվտանգություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62301-2016 Կենցաղային տեխնիկա. Սպառվող հզորության չափումը սպասման ռեժիմում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62310-1-2018 Փոխարկման ստատիկ համակարգեր (STS). Մաս 1. Ընդհանուր և անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62423-2013 Դիֆերենցիալ F и В տիպի հոսանքով ղեկավարվող ավտոմատ անջատիչներ տնտեսական և համանման նշանակության գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության և առանց դրա Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62442-2-2017 Լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգաարդյունավետութուն. Մաս 2. Գործարկումը կարգավորող ապարատներ բարձր ինտենսիվությամբ գազապարպող լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերից). Գործարկումը կարգավորող ապարատների արդյունավետության որոշման համար չափման մեթոդ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62442-3-2017 Լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգաարդյունավետութուն. Մաս 3. Հալոգենային լամպերի և լուսաճառագայթող դիոդներով մոդուլների համար գործարկումը կարգավորող ապարատներ. Գործարկումը կարգավորող ապարատների արդյունավետության որոշման համար չափման մեթոդ Ոչ ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62471-2013 Լամպերի և լամպերի համակարգերի ֆոտոկենսաբանական անվտանգություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62512-2012 Լվացող և չորացնող էլեկտրական մեքենաներ կենցաղային օգտագործման համար . Ֆունկցիոնալ բնութագրերի չափման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62552-2013 Կենցաղային սառնարանային սարքավորումներ. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62560-2011 Լուսադիոդային լամպեր ներկառուցված 50Վ-ից ավելի լարմամբ ընդհանուր լուսավորության համար. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62606-2016 Կենցաղային և համանման նշանակության պաշտպանության սարքվածքներ աղեղային ծակման դեպքում. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62623-2017 Սեղանի համակարգիչներ և նոութբուքներ. Սպառվող էներգիայի չափում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62626-1-2017 Ցածր լարման կոմուտացման և կառավարման թաղանթապատ ապարատուրա. Մաս 1. Թաղանթապատ անջատիչ-զատիչներ, որոնք չեն ներառված ԻԷԿ 60947-3-ի կիրառման ոլորտում, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ժամանակ անջատման ապահովման համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62722-1-2017 Լուսատուներ. Մաս 1. Բնութագրերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62722-2-1-2017 Լուսատուներ. Մաս 2-1. Լուսադիոդային մոդուլներով լուսատուների բնութագրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-2-2015 Էլեկտրական ձեռքի, տեղափոխելի և այգեբանջարանոցային մեքենաներ. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ.Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին և մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-5-2015 Էլեկտրական ձեռքի, տեղափոխելի և այգեբանջարանոցային մեքենաներ. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ.Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-4-2015 Էլեկտրական ձեռքի, տեղափոխելի և այգեբանջարանոցային մեքենաներ. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ.Մաս 2-4. Հարթահղկման և ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-6-2015 Էլեկտրական ձեռքի, տեղափոխելի և այգեբանջարանոցային մեքենաներ. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ.Մաս 3-6. Մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ գայլիկոնում ալմաստային գայլիկոնով հեղուկային համակարգով Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-1-2015 Էլեկտրական ձեռքի, տեղափոխելի և այգեբանջարանոցային մեքենաներ. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ.Մաս 3-1. Սեղանի շարժական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-4-2016 Մեքենաներ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-4. Շարժական հղկման-սրման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 80079-34-2013 Պայթավտանգ միջավայրեր. Մաս 34. Սարքավորումների արտադրության համար որակի համակարգերի կիրառում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8000
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԴԻՍ 80079-37-2013 Պայթունավտանգ միջավայրեր. Մաս 37. Ոչ էլեկտրական սարքավորումներ պայթյունավտանգ միջավայրերի համար. «c » կառուցվածքային անվտանգությամբ, «b» բռնկման աղբյուրի հսկողությամբ , «k» հեղուկի մեջ սուզմամբ պայթյունավտանգ տեսքով ոչ էլեկտրական սարքավորումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 17200
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 80079-38-2013 Պայթունավտանգ միջավայրեր. Մաս 38. Պայթունավտանգ միջավայրերում ստորգետնյա հանքերի և հանքարնների օգտագործման համար նախատեսված սարքավորումներ և բաղադրիչներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 16400
<<297298299300301302303
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ