ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-2-2013 Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ հիմնական հոսանքներով: Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկման համար սարքավորումներ. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-3-2013 Ցածր լարման էլեկտրական բաշխիչ ցանցեր մինչև 1000 վտ. փոփոխական հոսանք և 1500 վտ. հաստատուն հոսանք. Էլեկտրաանվտանգություն. Փորձարկումների, չափման կամ մոնիթորինգի պաշտպանիչ սարքավորումների սարքեր. Մաս 3. Լրիվ շրջագծի դիմադրություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-4-2013 Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ հիմնական հոսանքներով: Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկման համար սարքավորումներ. Մաս 4. Հողակցման և համապոտենցիալ միացումների դիմադրություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-5-2013 Էլեկտրական բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցեր մինչև 1000Վ փոփոխական հոսանքի և 1500Վ հաստատուն հոսանքի լարմամբ. Էլեկտրաանվտանգություն. Փորձարկման, չափման կամ հսկման միջոցների պաշտպանության սարքեր. Մաս 5. Հողակցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-6-2013 Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ հիմնական հոսանքներով: Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկման համար սարքավորումներ. Մաս 6. Հոսանքի փոխակերպման և հոսանքի լարման համակարգերում դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանիչ սարքեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-7-2013 Էլեկտրական բաշխիչ ցածր լարման ցանցեր 1000Վ փոփոխվող և 1500Վ հիմնական հոսանքներով: Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանիչ միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկման համար սարքավորումներ. Մաս 7. Ֆազերի հետևողականության հաջորդականությունը Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-12-2015 Էլեկտրաանվտանգություն մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքով և 1500 Վ հաստատուն հոսանքով ցածրավոլտ բաշխիչ համակարգերում. Պաշտպանական միջոցների փորձարկումների, չափման կամ հսկման ապարատուրա․ Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման և հսկման սարքվածքներ (PMD) Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-6-2012 Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների և համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-6. Անվտանգ բաժանիչ տրանսֆորմատորով անվտանգ բաժանիչ տրանսֆորմատների և սնման աղբյուրների լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-1-2012 ՈՒժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկերի, էլեկտրական ռեակտորների և համանման արտադրանքի անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-7-2012 ՈՒժային տրանսֆորմատորներ, սնման բլոկեր. Ռեակտորներ և համանման արտադրանք. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների տրանսվորմատորներին և էլեկտրամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61619-2014 Մեկուսացման հեղուկ. Պոլիքլորացված բիֆենիլներով (РСВ) աղտոտման որոշումը գազային քրոմատագրման մեթոդով մազանոթային սյունակաթսայով Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61770-2012 Ջրամատակարարման ցանցերին միացված Էլեկտրական սարքեր. Հակառակ սիֆոնացման և միակցիչ կաշեփողրակի վնասման կանխարգելում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61800-3-2016 Կարգավորվող արագությամբ ուժային էլեկտրական հաղորդակների համակարգեր. Մաս 3. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ և փորձարկման հատուկ մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61812-1-2013 Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելե. Մաս 1. Պահանջներ և փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61851-1-2013 Էլեկտրամոբիլների հոսանքահաղորդիչ լիցքավորման համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 18400
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61851-21-2016 Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման լարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնման աղբյուրին միացման մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61851-22-2017 Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման լարային համակարգ. Մաս 22. էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների փոփոխական հոսանքով սնվող լիցքավորման կայան Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61859-2001 Կաբինետներ ճառագայթաթերապիայի. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ ԻԷԿ/ՏՌ 61912-1-2013 Ցածր լարման բաշխման և հսկման սարքեր. Գերբեռնվածությունից պաշտպանության սարքեր. Մաս 1. Կարճ միացման նախագծային բնութագրերի կիրառումը. Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ/ՏՌ 61912-2-2013 Ցածր լարման բաշխման եւ կառավարման կոմուտացիոն սարքավորումներ. Գերբեռնվածությունից պաշտպանվող սարք. Մաս 2. Գերբեռնվածության պայմաններում ընտրողականություն. Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61995-1-2013 Կենցաղային և համանման նշանակությամբ ջահ միացնելու սարք. Մաս 1. Ընդհանուր պայմաններ. Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62020-2017 Օժանդակիչ էլեկտրասարքավորում. Կենցաղային և համանման նշանակության դիֆերենցյալ հոսանքի (RCMs) հսկման սարք Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62026-1-2015 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ ապարատուրա. Ինտերֆեյսներ կոնտրոլերի և (CDI) սարքի միջև. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62026-3-2015 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ ապարատուրա. Ինտերֆեյսներ կոնտրոլերի և (CDI) սարքի միջև. Մաս 3. DeviceNet կապի համակարգ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62031-2011 Լուսարձակման դիոդների մոդուլներ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62040-1-1-2009 Անխափան սնուցման աղբյուր (ԱՍԱ). Մաս 1-1. Օպերատորի հասանելիության գոտիներում օգտագործվող ԱՍԱ-ի ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 11600
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62040-1-2-2009 Անխափան սնուցման աղբյուր (ԱՍԱ). Մաս 1-2. Օրգանական հասանելիությամբ գոտիներում օգտագործվող ԱՍԱ-ի ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62040-1-2018 Անխափան էներգամատակարարման համակարգեր (UPS). Մաս 1. UPS-ին ներկայացված ընդհանուր դրույթներ և անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62041-2012 Տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների և դրանցից առաջացող համակցված սարքվածքների անվտանգությունը. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ (ԷՀՊ) Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-31-2012 Փոփոխական հոսանքի էլեկտրական էներգիայի չափման համար սարքավորանք. Լրացուցիչ պահանջներ. Մաս 31. Էլեկտրամեխանիկական և ստատիկ հաշվիչների համար երկլարային իմպուլսային ելքային սարքեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
<<296297298299300301302303
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ