ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 2.104-2007 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ 2.105-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեքստային փաստաթղթերի ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12000
ՀՍՏ 2.105-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեքստային փաստաթղթերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 15200
ԳՕՍՏ 2.106-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեքստային փաստաթղթեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 11600
ՀՍՏ 2.106-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեքստային փաստաթղթեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14800
ՀՍՏ 2.108-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Մասնագրեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.109-97 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրերին ներկայացվող հիմնական պահանջներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.109-2009 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրերին ներկայացվող հիմնական պահանջներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.109-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Գծագրերին ներկայացվող հիմնական պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.113-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Խմբային և բազային կոնստրուկտորական փաստաթղթեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 32000
ԳՕՍՏ 2.114-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 2.114-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 2.119-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էսքիզային նախագիծ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 2.120-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական նախագիծ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 2.120-2020 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական նախագիծ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 2.124-2021 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գնովի արտադրատեսակների կիրառման կարգ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 2.125-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ուրվագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթերի կատարման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ՀՍՏ 2.125-2021 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Էսքիզային կոնստրուկտորական փաստաթղթերի կատարման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.201-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակների և կոնստրուկտորական փաստաթղթերի նշագրումը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.201-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակների և կոնստրուկտորական փաստաթղթերի նշագրում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.301-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ձևաչափեր Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.301-2009 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ձևաչափեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 1600
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.302-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Մասշտաբներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.302-2009 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Մասշտաբներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 1200
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.303-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծեր Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.303-2009 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.305-97 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Պատկերներ-տեսքեր, կտրվածքներ, հատույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.305-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Պատկերներ` տեսք, կտրվածքներ, հատվածքներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ՀՍՏ 2.305-2010 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Պատկերներ. տեսքեր, կտրվածքներ, հատույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 10800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.306-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նյութերի գրաֆիկական նշագրերը և գծագրերում դրանց գծանշման կանոնները Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3600
123456789>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ