ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻԷԿ /ԹՍ 61241-2-2-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար.Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ. Բաժին 2. «fr» գազերի փորձարկումների սահմանափակ շերտերում դյուրավառ փոշու էլեկտրական տեսակարար դիմադրության որոշման մեթոդ. Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-0-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար.Մաս 0. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-1-2-2011 Էլեկտրասարքավորումներ կիրառվող դյուրավառ փոշուց բոցավառվող վտանգավոր տարածքներում. Մաս 1. Էլեկտրասարքավորումներ պաշտպանիչ թաղանթով և մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակումով ․ Բաժին 2. Ընտրություն, տեղակայում և շահագործում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-1-1-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված դյուրավառ փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար.Մաս 1. Էլեկտրասարքավորումներ պաշտպանված թաղանթներով և մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ. Բաժին 1. Տեխնիկական պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-2-1-2011 Էլեկտրասարքավորումներ կիրառվող դյուրավառ փոշուց բոցավառվող վտանգավոր տարածքներում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ. Բաժին 1. Ինքնաբռնկվող դյուրավառ փոշու ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-3-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 3. Գոտիների դասակարգում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-10-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 10. Գոտիների դասակարգում, որտեղ առկա է կամ հնարավոր է դյուրավառ փոշու առկայություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-11-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 11. «iD» կայծաանվտանգ սարքավորումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-14-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 14. Ընտրություն և տեղակայում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-17-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 17. Էլեկտրակայանների ստուգումն և տեխնիկական սպասարկումը պայթավտանգ միջավայրերում (բացի ստորգետնյա արդյունահանումներից) Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-18-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 18. Պաշտպանություն «mD» մեկուսախառնուրդ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61326-1-2014 Էլեկտրական սարքավորանք չափման, կառավարման և լաբորատոր պայմաններում կիրառման համար. էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61326-3-2-2015 Էլեկտրական սարքեր չափման, կառավարման և լաբորատոր կիրառության ЭМС. Մաս 3-2. Անվտանգության հետ կապված համակարգերի և գործառույթների իրականացման համար նախատեսված սարքավորումների անվտանգության (ֆունկցիոնալ անվտանգություն) հետ կապված խանգարակայունության պահանջներ. Արդյունաբերական կիրառում հաշվի առնելով սահմանված էլեկտրամագնիսական պայմանները Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ ՏՌ 61340-5-2-2021 Էլեկտրաստատիկա. Էլեկտրական սարքավորումների պաշտպանությունը էլեկտրաստատիկ երևույթներից. Կիրառման ուղեցույց Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-1-2011 Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 18800
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-13-2013 Գործարկումը կարգավորող ապարատներ լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսաճառագայթային դիոդներով հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքով սնվող լարմամբ մոդուլների համար էլեկտրոնային գործարկումը կարգավորող ապարատների հավելյալ պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 33787-2019 (ԻԷԿ 61373:2010) Երկաթուղային շարժական կազմի սարքավորումներ. Հարվածի և վիբրացիայի փորձարկում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 17600
ՀՍՏ ԻԷԿ 61400-21-2011 Հողմատուրբիններ. Մաս 21. Հողմատուրբիններին միացված էներգետիկական ցանցի էլեկտրաէներգիայի որակական բնութագրերի չափում և գնահատում Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-1-2013 Բաշխման և ղեկավարման ցածրավոլտ լրակազմ սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-2-2015 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմ սարքավորանքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման և կառավարման լրակազմ սարքեր. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-3-2015 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմ ապարատուրա. Մաս 3. Բաշխիչ վահաններ նախատեսված չորակավորված անձանց կողմից կառավարման համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-4-2015 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմ ապարատուրա. Մաս 4. Շինարարական տարածքներում կիրառվող լրակազմ ապարատուրաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-5-2013 Բաշխման և ղեկավարման ցածրավոլտ լրակազմ սարքվածքներ. Մաս 5. Ընդհանուր օգտագործման ցանցերում հզորության բաշխման մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-5-2017 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմ ապարատուրա. Մաս 5. Հանրային կիրառության ցանցերում ուժային բաշխման համալիր ապարատուրաներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-6-2017 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմ սարքվածքներ․ Մաս 6. Հավաքական հաղորդաթիթեղների (հաղորդաձողալարերի) համակարգեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61439.2-2012 Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմ սարքավորանքներ. Մաս 2. Բաշխման և կառավարման լրակազմ ուժային սարքեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61511-1-2011 Ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Անվտանգության համակարգեր սարքային արդյունաբերական գործընթացների համար. Մաս 1. Տերմիններ, սահմանումներ և տեխնիկական պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 26000
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61511-2-2011 Ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Անվտանգության համակարգեր սարքային արդյունաբերական գործընթացների համար. Մաս 2. ԻԷԿ 61511-1 կիրառման ձեռնարկ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 23200
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61547-2013 Տեխնիկական միջոցների Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Ընդհանուր նշանակության լուսային սարքավորանքի խափանումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61549-2012 Տարբեր նշանակության լամպեր. Տեխնիկական պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
<<295296297298299300301302303
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ