ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-1-2011 Շարժական էլեկտրական մեքենաներ . Անվտանգության մասնավոր պահանջներ և սկավառակային սղոցների փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-2-2011 Շարժական էլեկտրական մեքենաներ . Անվտանգության մասնավոր պահանջներ և շառավղա-լծակային սղոցների փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-3-2011 Շարժական էլեկտրական մեքենաներ . Անվտանգության մասնավոր պահանջներ և ռանդող և խազքաշող մեքենաների փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-6-2011 Շարժական էլեկտրական մեքենաներ . Անվտանգության մասնավոր պահանջներ և ջրամատակարարումով ալմաստե գայլիկոնով գայլիկոնման մեքենաների փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-7-2011 Շարժական էլեկտրական մեքենաներ . Անվտանգության մասնավոր պահանջներ և ալմաստե սղոցի փորձարկման մեթոդներ ջրամատակարարումով Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-8-2011 Շարժական էլեկտրական մեքենաներ . Անվտանգության մասնավոր պահանջներ և միաիլ ուղղահայց ֆրեզա-մոդելային մեքենաների փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61034-2-2011 Տրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում ծխի խտության չափումը. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդը և դրա պահանջները Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61034-1-2011 Տրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում ծխի խտության չափումը. Մաս 1. Փորձարկման սարքավորումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61046-2012 Օժանդակիչ նյութեր լամպերի համար. Շիկացման լամպերի համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբուրով սնվող ցածրացնող Էլեկտրոնային փոխակերպիչներ. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61048-2011 Օժանդակ սարքեր լամպերի համար. Կոնդեսատորներ խողովակային ֆլուորեսցենտային շղթաների և այլ պարպումային լամպերի համար. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61050-2011 1000Վ գերազանցող (նախորդ անվանումը «Նեոնային տրանսֆորմատորներ») պարապ շարժի լարմամբ խողովակավոր պարպումային լամպերի տրանսֆորմատորներ. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանւներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61056-1-99 Դյուրատար կապարաթթվային կուտակիչներ և մարտկոցներ (փակ տիպի). Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ, ֆունկցիոնալ բնութագրեր. Փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61058-1-2000 Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-1-2012 Էլեկտրասարքերի անջատիչներ . Մաս 1: Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-1-2012 Էլեկտրական սաարքավորումների անջատիչներ. Մաս 2-1. Էլեկտրական քուղերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-5-2012 Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 2-5 Հավելյալ պահանջներ բևեռների անջատիչների Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-4-2012 Անջատիչներ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 2-4 Հավելյալ պահանջներ անկախ տեղադրված անջատիչների Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61095-2015 Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական կենցաղային և համանման նշանակության Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61121-2015 Չորացման թմբկագլաններ կենցաղային օգտագործման համար. ֆունկցիոնալ բնութագրիչների չափման մեթոդները Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61131-2-2012 Ծրագրավորվող կոնտրոլեր. Մաս 2. Սարքավորանքի և փորձարկման պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61140-2012 Պաշտպանություն էլեկտրական հոսանքահարումից. Կայանքների և սարքավորումների անվտանգության ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ/ ԹՍ 61170-2011 Խթանիչ (նմանակիչ) լազերային թերապիայի համար. Շահագործման բնութագրերի ստուգման ձեռնարկ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61184-2011 Սվինային փամփաուշտներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61195-99 Լամպեր լյումինեսցենտային երկլամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61195-2012 Լամպեր լյումինեսցենտային երկլամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61199-99 Միակոթային լյումինեսցենտային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61199-2011 Լյումինեսցենտային միալամպակոթային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61210-2011 Միակցիչ սարքեր. Հարթ արագ միակվող սեղմակներ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչի համար. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61210-2017 Միակցիչ սարքեր. Հարթ արագ միակցվող սեղմակներ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61230-2012 Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Հողանցման կամ հողանցման և կարճ միացման համար շարժական սարքեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
<<294295296297298299300301302303
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ