ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-17-2015 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-17. Կայունություն լարման հաստատուն հոսանքի էլեկտրասնուցման բաբախումների նկատմամբ. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-28-2014 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-28. Չափման և փորձարկման մեթոդներ. Էլեկտրասնուցման հաճախության փոփոխության կայունության փորձարկումներ նախատեսված 16 Ա ոչ ավել հոսանքի ֆազով արքավորումների համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-34-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-34. Չափման և փորձարկման մեթոդներ. Կայունության փորձարկումներ խանգարումների, կարճաժամկետ ընդհատումների և ֆազում 16 Ա-ից ավելի հոսանքով սարքավորումների էլեկտրասնուցման լարման փոփոխությունների նկատմամբ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-3-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՄՀ). Մաս 4-3. Փորձարկման և չափման մեթոդներ․ Ճառագայթման, բարձր հաճախականության, էլեկտրական դաշտի կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-4-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՄՀ). Մաս 4-4. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Էլեկտրական արագ անցման պրոցեսների (տուփերի) կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-5-2017 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-5. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Մեծ էներգիայի միկրովարկյանային իմպուլսների կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-8-2013 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-8. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Արդյունաբերական հաճախականության մագնիսական դաշտի կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-9-2013 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-9․ Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Իմպուլսային մագնիսական դաշտի կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-10-2014 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-10. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Տատանողական մարող մագնիսական դաշտի կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-18-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՄՀ). Մաս 4-18. Փորձարկման և չափման մեթոդներ․ Մարող տատանողական ալիքի կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-20-2014 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-20. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. ТЕМ ալիքատարերում խանգարաէմիսիայի և խանգարակայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-27-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՄՀ). Մաս 4-27. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Լարման անհամաչափության կայունության փորձարկումներ ֆազում 16 Ա ոչ ավել հոսանք սպառող սարքավորանքների համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-29-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՄՀ). Մաս 4-29. Փորձարկման և չափման մեթոդներ. Հաստատուն հոսանքի էլեկտրասնուցման պորտերի վրա լարման կարճաժամկետ ընդհատումների և փոփոխությունների, ձախողումների հանդեպ կայունության փորձարկումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-30-2017 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՄՀ). Մաս 4-30. Փորձարկման և չափման մեթոդներ․ Էլեկտրաէներգիայի որակի չափման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻԷԿ 61000-6-2-2018 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ԷՀ). Մաս 6-2. Ընդհանուր ստանդարտներ. Արդյունաբերական միջավայրի նկատմամբ խանգարումակայունություն Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-6-4-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ЭМС). Մաս 6-4. Ընդհանուր ստանդարտներ. Էլեկտրամագնիսական էմիսիայի ստանդարտ արդյունաբերական միջավայրի համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-6-5-2017 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (ЭМС). Մաս 6-5. Ընդհանուր ստանդարտներ. Էլեկտրակայանի և ենթակայանի պայմաններում կիրառվող սարքավորման խանգարումակայունություն Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61008-1-2012 Տնտեսական և համանման նշանակության դիֆերենցիալ հոսանքով ղեկավարվող ավտոմատ անջատիչներ, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61009-1-2014 Հոսանքի մնացորդային մասից պատրաստված կենցաղային և համանման նշանակության ավտոմատ անջատիչներ գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2011 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափման և փորձարկման համար Էլեկտրական ձեռքի արանքաչափիչների պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2011 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Էլեկտրական փորձարկումների և չափումների համար նախատեսված ձեռքի և ձեռքով կառավարվող հոսանքի տվիչների մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2014 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնման և թափահարման լաբորատոր սարքավորումների մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2011 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմիզացմամբ և իոնացմամբ լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերի մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-010-2013 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար լաբորատոր սարքավորումների մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-020-2013 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակների մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2014 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Էլեկտրական փորձարկումների և չափումների համար ձեռքի և ձեռքով ղեկավարվող հոսանքի հաղորդիչներին վերաբերվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-201-2017 Էլեկտրական վերահսկիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-201. Վերահսկիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2013 Էլեկտրական հսկողա-չափական սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափման և փորձարկման համար դյուրակիր չափիչ արանքաչափիչների անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-1-2012 Դյուրակիր էլեկտրական մեքենաներ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-5-2011 Էլեկտրական շարժական մեքենաներ. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
<<293294295296297298299300301302303
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ