ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՕԿ 002-93 Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների համառուսական դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՊՄԳ 02-93 Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի տիպային կանոնադրություն Ոչ ակտիվ -
-
ՄԿ 002-97 Չափման և հաշվի միավորների միջպետական դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 002-99 Երկրների անունների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2-2013 Սելիտրա ամոնիակային. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 2.001-93 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր դրւյթներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.001-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր դրւյթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ 2.10-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի տեխնոլոգիական վերահսկողություն Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 2.11-98 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական պայմաններ. Կառուցման և շարադրման կանոններ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.30-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրերում մակագրությունների, տեխնիկական պահանջների և աղյուսակների նշման կանոնները Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.051-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.051-2007 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.051-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 2.051-2020 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 2.052-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.052-2007 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ԳՕՍՏ 2.052-2015 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.052-2021 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.053-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային կառուցվածք. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.053-2007 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային կառուցվածք. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 2.053-2013 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրատեսակի էլեկտրոնային կառուցվածք. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.056-2021 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Դետալի էլեկտրոնային մոդել. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.101-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրանքների տեսակներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.101-2016 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Արտադրանքների տեսակներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.102-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի տեսակները և լրակազմությունը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
-
ՀՍՏ 2.102-2007 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի տեսակներ և լրակազմություն Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.102-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի տեսակներ և լրակազմություն Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 6800
ՀՍՏ 2.103-2020 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Մշակման փուլերը Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.104-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.104-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
12345678>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ