ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 1.0-2006 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.0-2013 Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.0-2015 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 1.1-2002 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 11600
ՀՍՏ 1.1-2005 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԿՆ 1.1-2005 Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների հիմնադրման և գործունեության կարգը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
4400
ՀՍՏ 1.2-2001 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների մշակումը Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.2-2008 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների մշակումը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԿՆ 1.2-2009 Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող կամավոր սկզբունքով կիրառվող ազգային ստանդարտների անվանացանկի ձևավորման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
3200
ԳՕՍՏ 1.2-2009 Ստանդարտացման միջազգային համակարգ. Միջազգային ստանդարտներ, կանոններ և խորհուրդներ միջազգային ստանդարտացման. Մշակման, ընդունման, կիրառման, փոփոխության և արդիականացման և փոխարինման կանոններ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.2-2013 Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Ազգային ստանդարտների մշակումը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.2-2015 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ․ Միջպետական ստանդարտներ, միջպետական ստանդարտացման կանոններ և խորհուրդներ. Մշակման, ընդունման, արդիականացման և փոխարինման կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 1.3-95 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տեխնիկական պայմանների մշակման, համաձայնեցման, հաստատման և պետական գրանցման կարգը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.3-2002 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես միջպետական ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.3-2008 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես միջպետական ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.3-2014 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջպետական ստանդարտներ. Մշակման կանոններ՝ հիմնված միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների հիման վրա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 16400
ԳՕՍՏ 1.4-2015 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Ստանդարտացման միջպետական տեխնիկական հանձնաժողովներ․ Ստեղծման և գործունեության կանոններ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.4-2001 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Կազմակերպության ստանդարտներ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.4-2019 Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Կազմակերպության ստանդարտներ. Մշակման և ձևավորման ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.4-2020 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Ստանդարտացման միջպետական տեխնիկական հանձնաժողովներ․ Ստեղծման և գործունեության կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ 1.5-99 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ստանդարտների կառուցումը, շարադրումը, ձևավորումը և բովանդակությունը Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.5-2001 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Միջպետական ստանդարտներ, միջպետական ստանդարտացման կանոններ և հանձնարարականներ. Կառուցմանը, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 29600
ՀՍՏ 1.5-2005 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ստանդարտներ. Կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.5-2013 Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Ստանդարտների կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 48000
ՀՍՏ 1.6-2006 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես ազգային ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 1.6-2019 Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջպետական ստանդարտացման ծրագիր. Ձևավորման, ընդունման, փոփոխությունների կատարման և ընթացաստուգման իրականացման կարգը Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 1.7-96 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ծառայությունների ստանդարտացում. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.8-93 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների նախագծերի փորձաքննության անցկացման կարգը Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.10-99 Ստանդարտների ազգային համակարգ. Ստանդարտացման, չափագիտության, սերտիֆիկացման և հավատարմագրման կանոնների և հանձնարարականների մշակման, ընդունման, գրանցման և դրանց մասին տեղեկատվության կարգը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.11-2002 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջպետական ստանդարտների մշակման և կիրառման կարգը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում -
1234567>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ