ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 2.602-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Նորոգման փաստաթղթեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 12400
ԳՕՍՏ 2.604-2000 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրեր նորոգման. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ "Պոլիմերստռոյմատերիալ" ՌԴ ԲԲԸ
ք. Ալավերդի, փ. Էնգելսի 10
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 2.610-2006 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 14800
ՀՍՏ 2.610-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.610-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 24800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.701-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակները և տիպերը. Կատարմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 2.701-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակներ և տիպեր. Կատարմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 2.701-2010 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակներ և տիպեր. Կատարման ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.702-97 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրական սխեմաների կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 2.702-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Էլեկտրական սխեմաների կատարման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.710-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տառաթվանշանային նշագրերը էլեկտրական սխեմաներում Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 8800
ԳՕՍՏ 2.780-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Կոնդիցիոներներ աշխատանքային միջավայրի, հիդրավլիկ և օդաճնշական տարողություններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.781-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Ապարատներ հիդրավլիկ և օդաճնշական, կառավարման ապարատներ և վերահսկիչ-չափիչ սարքեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9600
ԳՕՍՏ 2.782-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական.Մեքենաներ հիդրավլիկ և օդաճնշական Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 2.784-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Տարրեր խողովակաշարերի Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 2.796-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական սխեմաներում. Վակուումային համակարգերի տարրեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 2.902-2014 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ Փաստաթղթերի ստուգման, համաձայնեցման և հաստատման կարգ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 17600
ՄԿ (ԻՍՕ 4217) 003-97 Արժութային միջպետական դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
-
ՀԴ 003-2000 Վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 3.1001-2011 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 3.1102-2015 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Մշակման փուլերը և փաստաթղթերի տեսակները. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 3.1103-2011 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ՀՍՏ 3.1105-2019 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ընդհանուր նշանակության փաստաթղթերի ձևեր և ձևակերպման կանոններ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10400
ՀՍՏ 3.1118-2018 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Երթուղային քարտերի ձևերը և ձևակերպման կանոնները Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 11200
ՀՍՏ 3.1119-2019 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Եզակի տեխնոլոգիական պրոցեսներին վերաբերող փաստաթղթերի լրակազմերի ձևավորմանը և լրակազմությանը ներկայացվող պահանջները Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 10800
ԳՕՍՏ 3.1129-93 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնոլոգիական պրոցեսների և գործողությունների տեխնոլոգիական փաստաթղթերում տեխնոլոգիական տեղեկատվության գրառման ընդհանուր կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ԳՕՍՏ 3.1130-93 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Փաստաթղթերի ձևերին և բլանկներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ՊՄԳ 04-94 Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական խորհրդի միջպետական ստանդարտների և նորմատիվ փաստաթղթերի տարածման կարգ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
1200
ՀԴ 004-2001 Չափման և հաշվի միավորների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 4.8-2003 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Բամբակե և խառը մանվածք. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
1234567891011>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ