ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 35
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԿՆ 1.1-2005 Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների հիմնադրման և գործունեության կարգը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
4400
ԿՆ 1.2-2009 Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող կամավոր սկզբունքով կիրառվող ազգային ստանդարտների անվանացանկի ձևավորման կանոններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
3200
ՊՄԳ 02-93 Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի տիպային կանոնադրություն Ոչ ակտիվ -
-
ՊՄԳ 04-94 Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական խորհրդի միջպետական ստանդարտների և նորմատիվ փաստաթղթերի տարածման կարգ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
1200
ՊՄԳ 05-94 Միջազգային, միջպետական և արտասահմանյան ստանդարտների թարգմանությունների իրականացման ուղղությամբ ստանդարտների ազգային մարմինների փոխգործակցության կարգը Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
1200
ՊՄԳ 06-2001 Չափման միջոցների ստուգաչափման, չափագիտական ատեստավորում, փորձարկումների և տեսակի հաստատման արդյունքների ճանաչման կարգը Ոչ ակտիվ
-
ՊՄԳ 06-2019 Չափման միջոցների առաջնային ստուգաչափման, չափագիտական վկայագրման, փորձարկումների և տեսակի հաստատման արդյունքների ճանաչման կարգը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7200
ՊՄԳ 07-2001 Չափման միջոցների ստուգաչափման արդյունքների ճանաչման կարգը Ակտիվ
-
ՊՄԳ 08-94 Չափման միջոցների փորձարկումներ, ստուգաչափում կամ ստուգաճշտում իրականացնող լաբորատորիաների հավատարմագրման փոխճանաչման կարգ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
1600
ՌՄԳ 10-94 Հանձնարարականներ սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ոլորտում միջպետական ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման համար Ակտիվ -
1600
ՊՄԳ 11-94 Կանոնակարգ սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ոլորտում միջպետական ստանդարտացման ժամանակավոր գիտատեխնիկական հանձնաժողովի վերադերյալ Ակտիվ -
1200
ՊՄԳ 13-95 Միջպետական դասակարգիչների մշակման և վարման կարգ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
3600
ՊՄԳ 14-96 Տեխնիկա-տնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների ներդաշնակեցման դրույթները Ակտիվ -
2400
ՊՄԳ 15-96 Տեխնիկական ախտորոշման և չքայքայող վերահսկման լաբորատորիաներին ներկայացվող լրակազմության պահանջներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
8000
ՊՄԳ 16-96 Միջպետական ստանդարտ նմուշի մասին դրույթներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
5600
ՌՄԳ 17-96 Նյութերի կազմի և հատկությունների ստանդարտ նմուշների ստեղծման և կիրառման ոլորտի համագործակցության աշխատանքների պլանավորման կարգ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
3200
ՌՄԳ 19-96 Տերմինաբանական ստանդարտացման հիմնական սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարականներ Ակտիվ -
4400
ՌՄԳ 20-97 Հանձանարարականներ տեխնիկական ախտորոշման և չքայքայող վերահսկման լաբորատորիայի որակի ձեռնարկի մշակման Ակտիվ -
8400
ՊՄԳ 22-97 Միջպետական ստանդարտների մշակման ծրագրերի պլանավորման կանոններ Ոչ ակտիվ -
-
ՌՄԳ 24-97 Ստանդարտացման միջպետական տեխնիկական հանձնաժողովների միջոցով ստանդարտների մշակման հանձնարարականներ Ակտիվ -
2400
ՌՄԳ 27-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Միջպետական ստանդարտների նմուշների տեխնիկական փաստաթղթերի չափագիտական փորձաքննության կատարման աշխատանքների բովանդակությունը և կարգը Ակտիվ -
3600
ՊՄԳ 28-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Նյութերի ֆիզիկական հաստատուների և հատկությունների մասին տվյալների միջպետական համակարգում ստանդարտ տեղեկատվական տվյալների մշակման և վկայագրման կարգ Ոչ ակտիվ -
-
ՌՄԳ 29-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափագիտություն. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
19200
ՊՄԳ 36-2001 Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ պետություններում համապատասխանության սերտիֆիկատների ճանաչման կարգ Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 2800
ՊՄԳ 42-2001 Պետական (ազգային) էտալոնների համեմատում. Կազմակերպման և կատարման կարգ Ակտիվ -
4000
ՌԴ 45.008-97 Ծրագիր և փորձարկման մեթոդիկա տիպային տեղական հեռախոսային կապի հեռախոսային միացումների ժամանակային հաշվարման ապարատուպայի տիպի հաստատման Ակտիվ -
9200
ՊՄԳ 46-2002 Կահույքի սերտիֆիկացման կանոններ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ -
9600
ՊՄԳ 48-2002 Էլեկտրոնային ձևաչափով փաստաթղթերի փոխանակման կանոններ Ակտիվ -
2400
ՊՄԳ 49-2002 Խաղեր և խաղալիքներ. Սերտիֆիկացման կարգ Ակտիվ -
21200
ՊՌ 50.2.019-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բնական գազի քանակ. Տուրբինային և ռոտացիոն հաշվիչների միջոցով չափումների կատարման մեթոդիկա Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
12
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ