ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 105
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ17493-2013 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հագուստ և ջերմությունից պաշտպանող միջոցներ. Տաք օդի շրջապտույտով վառարանի կիրառմամբ կոնվեկցիոն ջերմակայունության որոշման մեթոդ Ակտիվ ՏՀ 320
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 385/1-1984 Լաբորատոր ապակյա ամանեղեն. Բյուրետներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 385-2005 Լաբորատոր ամանեղեն. Բյուրետներ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 648-1977 Լաբորատոր ամանեղեն. Մեկ նիշով կաթոցիկներ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 660-1996 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Թթվային թվի և թթվայնության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 661-2003 Կենդանական և բուսական յուղեր. Փորձարկվող նմուշի նախապատրաստում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 663-2007 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Չլուծվող խառնուկների պարունակության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 707-1997 Կաթ և կաթնամթերք. Նմուշառման ուղեցույց Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 935-1988 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանի (տիտրի) որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 1042-1998 Լաբորատոր ամանեղեն. Մեկ նիշով չափիչ կոլբաներ Ակտիվ
-
ԻՍՕ 2160-1998 Նավթամթերք. Պղնձի քայքայման ենթարկվելու աստիճան. Պղնձի թիթեղիկի մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԵՆ 2176-2013 Նավթամթերք. Քսուքներ պլաստիկ. Կաթիլընկման ջերմաստիճանի որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 2719-2002 Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում. Պենսկի-Մարտենսի փակ անոթի մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3015-1992 Նավթամթերք. Պղտորման կետի որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3104-1994 Նավթամթերք. Թափանցիկ և ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկական մածուցիկության որոշում և դինամիկ մածուցիկության հաշվարկում Ակտիվ
-
ԻՍՕ 3170-2004 Հեղուկ նավթամթերք. Նմուշառում ձեռքով Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3171-1988 Նավթամթերք. Ավտոմատ նմուշառում խողովակաշարերից Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3405-2000 Նավթամթերք. Թորման բնութագրերի որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3509-2005 Սուրճ և սուրճի արտադրատեսակներ. Բառարան Ակտիվ
-
ԻՍՕ 3585-1998 Բորասիլիկատային ապակի 3.3. Բնութագրեր Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3596-2000 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Չօճառացվող նյութի որոշում. Մեթոդ դիէթիլ եթերի թորմամբ Ակտիվ
-
ԻՍՕ 3657-2002 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Օճառացման թվի որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3675-1998 Չմշակված նավթ և հեղուկ նավթամթերք. Խտության լաբորատոր որոշում. Խտաչափի մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3679-2010 Ճարպաթթուների մեթիլային եթերներ (FAME). Փակ գավաթում հավասարակշիռ պայմաններում բռնկման ջերմաստիճանի որոշման արագացված մեթոդը Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 3696-1987 Լաբորատոր վերլուծությունների համար ջուր. Տեխնիկական պայմաններ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3776-2-2012 Տրակտորներ և գյուղատնտեսական մեքենաներ. Անվտանգության գոտիներ. Մաս 2. Ամրակի ամրության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 3838-2004 Չմշակված նավթ և հեղուկ կամ պինդ նավթամթերք. Խտության կամ հարաբերական խտության որոշում. Մազանոթային խցանմամբ խտաչափի և աստիճանավորված երկմազանոթային խտաչափի մեթոդներ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 3961-1996 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Յոդային թվի որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3972-2005 Զգայորոշական վերլուծություն. Մեթոդաբանություն.Համային զգացողության հետազոտման մեթոդ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3987-2013 Նավթամթերք. Քսայուղեր և հավելանյութեր. Սուլֆատամոխրի պարունակության որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
1234
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ