ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 21
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀԴ 01-Ն-2010 Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի դասակարգիչ Ոչ ակտիվ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ
ք. Երևան
-
ՀԴ 001-2000 Ստանդարտների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՄԿ 002-97 Չափման և հաշվի միավորների միջպետական դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 002-99 Երկրների անունների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՄԿ (ԻՍՕ 4217) 003-97 Արժութային միջպետական դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
-
ՀԴ 003-2000 Վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 004-2001 Չափման և հաշվի միավորների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 005-2006 Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
-
ՀԴ 005-2009 Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 006.1-2003 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 1. Դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 006.1-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 1-Դասակարգիչ Ոչ ակտիվ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 006.2-2003 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 2. Պարզաբանումներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 006.2.1-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 2.1- Պարզաբանում Ոչ ակտիվ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 006.2.2-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 2.2- Պարզաբանում Ոչ ակտիվ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 006.2.3-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների (ԱԴԳՏ ). Մաս 2.3-Պարզաբանում Ոչ ակտիվ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 006.2.4-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 2.4-Պարզաբանում Ոչ ակտիվ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 006.3-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների. Մաս 3-Այբբենական անվանացանկ Ոչ ակտիվ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ք.Երևան
-
ՀԴ 007.1-2003 Հիվանդությունների դասակարգիչ. Մաս 1. Դասակարգում Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 008-2009 Հայաստանի Հանրապետության զբաղմունքների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
-
ՀԴ 008.1-2003 Զբաղմունքների դասակարգիչ. Մաս 1. Դասակարգում Ոչ ակտիվ
-
ՀԴ 008.1-2005 Զբաղմունքների դասակարգիչ. Մաս 1. Դասակարգում Ոչ ակտիվ
-
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ