ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Խմբի կոդ Անվանումը
13.020 Շրջակա միջավայրի պահպանում
13.030 Թափոններ
13.040 Օդի որակ
13.060 Ջրի որակ
13.080 Հողի որակ. Հողագիտություն
13.100 Մասնագիտական գործունեության անվտանգություն. Արդյունաբերական հիգիենա
13.110 Մեխանիզմների անվտանգություն
13.120 Անվտանգություն կենցաղում
13.140 Աղմուկի ներգործությունը մարդու վրա
13.160 Թրթռումների և հարվածի ներգործությունը մարդու վրա
13.180 Էրգոնոմիկա
13.200 Պայքար դժբախտ դեպքերի և աղետների դեմ
13.220 Պաշտպանություն հրդեհներից
13.230 Պայթյունապաշտպանություն
13.240 Պաշտպանություն ավելցուկային ճնշումից
13.260 Պաշտպանություն էլեկտրական հարվածից. Մարդկանց աշխատանք
13.280 Պաշտպանություն ճառագայթումից
13.300 Պաշտպանություն վտանգավոր բեռներից և առարկաներից
13.310 Պաշտպանություն հանցագործություններից
13.320 Վթարային ազդանշանման և ծանուցման համակարգեր
13.340 Պաշտպանական միջոցներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ