ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 31
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 134-2008 Ներկեր և լաքեր. Տերմիններ և սահմանումեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ 165-97 Նյութեր լաքաներկային. Տերմիններ, սահմանումներ և նշագրեր Ակտիվ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտաարտադրական պետական ձեռնարկության և
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 314-2009 Լաքաներկանյութեր. Չցնդող զանգվածային մասի որոշում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ ԻՍՕ 1513-2008 Ներկեր և լաքեր. Նմուշների զննում և նախապատրաստում փորձարկման Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9500
ՀՍՏ ԻՍՕ 1523-2007 Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում. Հավասարակշիռ պայմաններում փակ հալքանոթի կիրառման մեթոդ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14600
ՀՍՏ ԻՍՕ 2808-2012 Ներկեր և լաքեր. Լաքաներկային պատվածքի հաստության որոշում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 39700
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3679-2010 Ճարպաթթուների մեթիլային եթերներ (FAME). Փակ գավաթում հավասարակշիռ պայմաններում բռնկման ջերմաստիճանի որոշման արագացված մեթոդը Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3679-2014 Նավթամթերք և այլ հեղուկներ. Հավասարակշիռ պայմաններում փակ հալքանոթում ջերմաստիճանի բռնկման որոշման արագացված մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8130-3-2006 Փոշենման ներկեր. Մաս 3. Հեղուկային խտաչափի կիրառումով խտության որոշում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8130-7-2001 Փոշեներկեր. Տաք չորացման ժամանակ զանգվածի կորստի որոշում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ՀՍՏ ԻՍՕ 9117-1-2012 Ներկեր և լաքեր Չորացման փորձարկումներ. Մաս 1. Ամբողջ հաստությամբ լիակատար չոր վիճակի և դրան հասնելու ժամանակի որոշում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ԳՕՍՏ 9980.4-2002 Նյութեր լաքաներկային. Մակնշում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 11200
ԳՕՍՏ 9980.5-2009 Նյութեր լաքաներկային. Փոխադրում և պահում Ակտիվ «Материалы лакокрасочные на природных связующих. Растворители. Сиккативы. Вспомогательные материалы. Тара, упаковка,
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 12549-2003 Վագոններ մարդատար 1520 մմ ռելսամեջով գլխավոր երկաթուղիների. Ներկում. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ ԻՍՕ 15528-2008 Ներկեր, լաքեր և հումք ներկերի և լաքերի համար. Նմուշառում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ԳՕՍՏ 21227-93 Արծններ ПФ-218 մակնիշների. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԻՍՕ 28199-2-2012 Ներկեր և լաքեր. Պատվածքների համակարգերի հատկությունների գնահատում` կախված պատման գործընթացից. Մաս 2. Գույնի կայունություն, տեխնոլոգիական ծածկունակություն, կրկնական նոսրացում, ներկի մառախուղի կլանում, թրջում, մակերևույթի կազմվածք (տեքստուրա) և խայտավորվածք Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ԳՕՍՏ 28246-2006 Լաքաներկային նյութեր. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 30884-2003 Յուղաներկեր պատրաստի կիրառման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ 31093-2003 Նյութեր լաքաներկային կահույքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 31939-2012 Լաքաներկանյութեր. Չցնդող նյութերի զանգվածային մասի որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 31973-2013 Լաքաներկային նյութեր. Տրորման աստիճանի որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 31974-2012 Լաքաներկային նյութեր. Գլանաձև ձողի շուրջ թեքման դեպքում ծածկույթի ամրության որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 31974-2012 Լաքաներկային նյութեր. Գլանաձև ձողի շուրջ թեքման դեպքում ծածկույթի ամրության որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 31975-2013 Լաքաներկային նյութեր. Մետաղական էֆեկտ չունեցող, 20°, 60° և 85° անկյան տակ լաքաներկային ծածկույթների փայլի որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 31991.1-2012 Լաքաներկանյութեր. Ցնդող օրգանական միացությունների (ՑՕՄ) պարունակության որոշում. Տարբերական մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 31991.2-2012 Լաքաներկանյութեր. Ցնդող օրգանական միացությունների (ՑՕՄ) պարունակության որոշում. Գազաքրոմատագրման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 31993-2013 Լաքաներկային նյութեր. Ծածկույթի հաստության որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ԳՕՍՏ 32299-2013 Նյութեր լաքաներկային. Հարակցման որոշում խզման մեթոդով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 32300-2013 Նյութեր լաքաներկային. Պատվածքի կայունության որոշման մեթոդ խոնավ քերման և նրանց մաքրման ունակության Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
12
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ