ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Խմբի կոդ Անվանումը
67.020 Գործընթացներ սննդարդյունաբերության մեջ
67.040 Սննդամթերք ընդհանուր առմամբ
67.050 Սննդամթերքի ստուգման և վերլուծության ընդհանուր մեթոդներ
67.060 Հատիկավորներ, լոբազգիներ և դրանց մշակումից ստացվող մթերք
67.080 Մրգեր, բանջարեղեն
67.100 Կաթ և կաթնամթերք
67.120 Միս, մսամթերք և այլ կենդանական մթերք
67.140 Թեյ, սուրճ, կակաո
67.160 Խմիչքներ
67.180 Շաքար. Մթերքներ շաքարից. Օսլա
67.190 Շոկոլադ
67.200 Սննդայուղեր և սննդաճարպեր. Ձիթատու կուլտուրաների սերմեր
67.220 Համեմունք. Սննդային հավելույթներ
67.230 Սննդամթերքի կշռածրարում և խոհարարական մշակման ենթարկված սննդամթերք
67.240 Զգայորոշային վերլուծություն
67.250 Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և առարկաներ
67.260 Սննդի արդյունաբերության կայանքներ և սարքավորանք

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ