ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 2
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 34.320-96 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների բազաների ստանդարտների համակարգ. Կոնցեպտուալ սխեմայի և տեղեկատվական բազայի հայեցակարգեր և տերմինաբանություն Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 17200
ԳՕՍՏ 34.321-96 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների բազաների ստանդարտների համակարգ. Տվյալների կառավարման չափանմուշային մոդել Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
35.240.01 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում ընդհանուր առմամբ
35.240.10 Ավտոմատացված նախագծում
35.240.15 Նույնականացման քարտեր և դրանց հետ կապված սարքավորանք
35.240.20 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառոում հիմնարկների աշխատանքում
35.240.30 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում տեղեկատվության, փաստաթղթերի բնագավառներում և հրատարակչական գործում
35.240.40 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում բանկային գործում
35.240.50 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում արդյունաբերության մեջ
35.240.60 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում տրանսպորտի և առևտրի բնագավառներում
35.240.70 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում գիտության մեջ
35.240.80 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը առողջապահությունում
35.240.99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում այլ բնագավառներում

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ