ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 12
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 7.70-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տվյալների հիմնապահեստների և մեքենակարդացվող տեղեկատվական զանգվածների նկարագրությունը. Կազմը և բնութագրերի նշագիրը Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 19.301-2000 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնականության համակարգ. Ծրագիր և փորձարկման մեթոդիկա. Բովանդակության ձևավորման և որակի վերահսկման պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 19.401-2000 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի տեքստ. Բովանդակության, ձևավորման և որակի վերահսկման պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 19.401-2015 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի տեքստը. Բովանդակությանը, ձևավորմանը և որակի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 19.402-2000 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի նկարագրում. Բովանդակության, ձևավորման և որակի վերահսկման պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 19.402-2015 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի նկարագրություն. Բովանդակությանը, ձևավորմանը և որակի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 19.501-2018 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեղեկամատյան. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 19.502-2020 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ Կիրառության նկարագրություն Բովանդակությանը և ձևավորմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 800
ՀՍՏ 19.505-2018 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեղեկամատյան. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 800
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ/ԻԷԿ 9126-93 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Ծրագրային արտադրանքի գնահատում. Որակի բնութագրեր և դրանց կիրառման ձեռնարկներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ/ԻԷԿ 12119-2000 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Ծրագրերի փաթեթներ. Որակին ներկայացվող պահանջներ և թեստավորում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ/ԻԷԿ 12207-2018 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Համակարգային և ծրագրային ինժիներիա. Ծրագրային միջոցների կենսացիկլի ընթացակարգեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 39600
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ