ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 48
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՄԿ 002-97 Չափման և հաշվի միավորների միջպետական դասակարգիչ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 004-2001 Չափման և հաշվի միավորների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 34.001-99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և տեղեկատվության կոդավորում. Հայերենի գրանշանների հավաքածու Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 34.001-2006 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և ստեղնաշարեր. Գրանշանների կոդավորում և ստեղների դասավորություն Ակտիվ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 34.002-99 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և տեղեկատվության կոդավորում. 7, 8 և 16 բիթով կոդավորված հայերենի գրանշանների հավաքածու Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ 34.10-2012 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Տեղեկատվության ծածկագրային պաշտպանություն. Էլեկտրոնային թվային ստորագրության ձևավորման և ստուգման գործընթացներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 34.310-95 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Տեղեկատվության ծածկագրային պաշտպանություն. Ասիմետրիկ ծածկագրային ապարատի հիման վրա էլեկտրոնային թվային մակագրության ստացման ընթացակարգեր և ստուգում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 34.311-95 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Տեղեկատվության ծածկագրային պաշտպանություն. Քեշավորման ֆունկցիա Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 171-98 Կոդեր և տեղեկատվության կոդավորում. Գծիկային կոդավորում. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 172-98 Կոդեր և տեղեկատվության կոդավորում. Գծիկային կոդավորում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 9796-2-2009 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հաղորդագրության վերականգնումն ապահովող էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների սխեմա. Մաս 2. Ընդհանուրի տարրալուծման վրա հիմնված մեխանիզմներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 44500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 9796-3-2009 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հաղորդագրության վերականգնումն ապահովող էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների սխեմա. Մաս 3. Դիսկրետ լոգարիթմների վրա հիմնված մեխանիզմներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 44500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 10118-1-2009 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հեշ-ֆունկցիաներ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 10118-2-2009 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հեշ-ֆունկցիաներ. Մաս 2. Հեշ-ֆունկցիաներ ո-բիթ բլոկերով ծածկագրման ալգորիթմի կիրառմամբ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 34500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 10118-3-2009 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հեշ-ֆունկցիաներ. Մաս 3. Առանձնացված հեշ-ֆունկցիաներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 49500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 10118-4-2009 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հեշ-ֆունկցիաներ. Մաս 4. Մոդուլային թվաբանության կիրառմամբ հեշ-ֆունկցիաներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 29500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 14888-1-2008 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հավելվածով էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 14888-2-2008 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հավելվածով էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ. Մաս 2. Ընդհանուր տարրալուծման վրա հիմնված մեխանիզմներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 44500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 14888-3-2008 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Հավելվածով էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ. Մաս 3. Դիսկրետ լոգարիթմների վրա հիմնված մեխանիզմներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 44500
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15408-1-2008 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության գնահատման չափանիշներ. Մաս 1. Ներածություն և ընդհանուր մոդել Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Անգլերեն Ծանոթացում 44500
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15417-2013 Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ. Ավտոմատ նույնականացման տեխնոլոգիաներ և տվյալների հավաքում. Code 128 շտրիխ կոդի սիմվոլների հատկորոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10400
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15420-2001 Ավտոմատ նույնականացում. Գծիկային կոդավորում EAN/UPC (ԵԱՆ/ՅուՊիՍի) սինվոլիկայի մասնագիր Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 12000
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15459-2-2016 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների ավտոմատ նույնականացման և հավաքագրման տեխնոլոգիաներ. Մաս 2. Գրանցման կարգը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15459-1-2016 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների ավտոմատ նույնականացման և հավաքագրման տեխնոլոգիաներ. Մաս 1. Անհատական փոխադրող միավորներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15459-1-2008 Ավտոմատ նույնականացում. Միջազգային յուրահատուկ նույնացուցիչներ. Մաս 1. Փոխադրվող միավորների յուրահատուկ նույնացուցիչներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15459-2-2008 Ավտոմատ նույնականացում. Միջազգային յուրահատուկ նույնացուցիչներ. Մաս 2. Գրանցման կարգը Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 16390-2017 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների ավտոմատ նույնականացման և հավաքագրման տեխնոլոգիաներ. Interleaved 2 of 5 (2 5-ից հերթագայվող) գծիկավոր կոդի սիմվոլիկայի մասնագիր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 16390-2005 Ավտոմատ նույնականացում. Գծիկային կոդավորում. Interleaved 2 of 5 (2-ը 5-ից հաջորդափոխվողներից) սիմվոլիկայի մասնագիր Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 19768-93 Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Հավաքածու 8-բիթանի կոդավորված նշանների. Տեղեկատվության մշակման երկուական կոդ Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27000-2010 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգեր. Վերլուծություն և բառարան Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
12
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ