ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 11
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 15426-1-2003 Ավտոմատ նույնականացում. Գծիկային կոդավորում. Գծային կոդի գծային սիմվոլների վերահսկիչ. Համապատասխանության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ ՏՌ 20913-2019 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների մշակման կենտրոններ. Տվյալների մշակման կենտրոնների արտադրողականության հիմնական ցուցանիշների համալիր հետազոտության մեթոդաբանության ղեկավար ցուցումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 22000
ԳՕՍՏ Ռ 50739-95 Միջոցներ հաշվողական տեխնիկայի. Տեղեկատվության պաշտպանություն չարտոնված մուտքից. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ Ռ 50839-2000 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Տեղեկագիտության և հաշվողական տեխնիկայի միջոցների կայունությունը էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-22-2013 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորանք. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 22. Սարքավորանք բացօթյա տեղակայման համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8000
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-21-2013 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորանք. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 21. Հեռացված էլեկտաստուցում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2014 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորանք. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 251600
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-1-2005 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորանք. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2011 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորանք. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-2002 Անվտանգություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորանքի Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 63600
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62151-2013 Հեռահաղորդակցության ցանցերին էլեկտրական միացված սարքավորումների անվտանգություն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10400
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ