ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 2
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 30589-97 Ծառայություններ կենցաղային. Ռադիոէլեկտրոնային ապարատուրայի վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60065-2002 Լսա-, տեսա- և համանման էլեկտրոնային ապարատուրա. Անվտանգության պահանջներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
33.160.01 Լուսա-տեսատեխնիկա և լսատեսողական սարքավորանք ընդհանուր առմամբ
33.160.10 Ուժեղացուցիչներ
33.160.20 Ռադիոընդունիչներ
33.160.25 Հեռուստատեսային ընդունիչներ
33.160.30 Լսահամակարգեր
33.160.40 Տեսահամակարգեր
33.160.50 Օժանդակ սարքեր
33.160.60 Մուլտիմեդիայի համակարգեր և հեռուստասարքավորանք
33.160.99 Լսատեխնիկա, տեսատեխնիկա և լսատեսողական այլ սարքավորանք

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ