ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Խմբի կոդ Անվանումը
29.020 Էլեկտրատեխնիկա ընդհանուր առմամբ
29.030 Մագնիսական նյութեր
29.035 Մեկուսիչ նյութեր
29.040 Մեկուսիչ հեղուկներ և գազեր
29.045 Կիսահաղորդիչ նյութեր
29.050 Գերհաղորդականություն և հաղորդիչ նյութեր
29.060 Էլեկտրական հաղորդալարեր և մալուխներ
29.080 Մեկուսացում
29.100 Էլեկտրասարքավորանքի բաղկացուցիչ մասեր
29.120 Էլեկտրական ամրաններ
29.130 Կոմուտացման սարք և կառավարման սարք
29.140 Լամպեր և հարակից ամրան
29.160 Պտտական մեքենաներ
29.180 Տրանսֆորմատորներ. Ռեակտորներ
29.200 Ուղղիչներ. Կերպափոխիչներ. Կայունացված սնուցման աղբյուրներ
29.220 Գալվանական տարրեր և մարտկոցներ
29.240 Էլեկտրահաղորդման և էլեկտրական բաշխիչ ցանցեր
29.260 Էլեկտրասարքավորանք հատուկ պայմաններում աշխատելու համար
29.280 Էլեկտրական քարշուժային սարքավորանք
29.300 Էլեկտրական տատանումներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ