ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 5
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 7076-99 Նյութեր և արտադրատեսակներ շինարարական. Հաստատուն ջերմային ռեժիմում ջերմահաղորդականության և ջերմային դիմադրության որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8800
ՀՍՏ ԻՍՕ 7345-2015 Ջերմամեկուսացում. Ֆիզիկական մեծություններ և սահմանումներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ 8301-2016 Ջերմամեկուսացում. Ստացիոնար ջերմային ռեժիմում ջերմային դիմադրության որոշում. Ջերմահոսաչափեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 39500
ՀՍՏ ԻՍՕ 8990-2018 Ջերմամեկուսացում. Ստացիոնար ռեժիմում ջերմաթողանցման հատկությունների որոշում. Տրամաչափարկված և մեկուսացված տաք արկղ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 29500
ՀՍՏ ԻՍՕ 9251-2014 Ջերմամեկուսացում, ջերմափոխանցման պայմաններ և նյութերի հատկություններ. Բառարան Ակտիվ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 9500
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ