ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 9
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 12.2.233-2012 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. 3.0 կՎտ բարձր սառնաարտադրողականությամբ սառնարանային համակարգեր. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 15200
ԳՕՍՏ ԵՆ 378-1-2014 Սառնագենտային համակարգեր և ջերմային պոմպեր. Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղված պահանջներ. Մաս 1. Հիմնական պահանջներ, որոշում, դասակարգում և ընտրության չափանիշներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 378-1-2020 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր Անվտանգությանը և շրջակա միջավայրի պահպանությանը ներկայցվող պահանջներ Մաս 1. Հիմնական պահանջներ, սահմանումներ, դասակարգման և ընտրության չափանիշներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 35500
ԳՕՍՏ ԵՆ 378-2-2014 Սառնագենտային համակարգեր և ջերմային պոմպեր. Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղված պահանջներ. Մաս 2. Նախագծում, կառուցում, պատրաստում, փորձարկում, մակնշում և փաստաթղթավորում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 378-2-2020 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված պահանջներ Մաս 2. Նախագծում, պատրաստում, փորձարկում, մակնշում և փաստաթղթավորում Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 33150
ՀՍՏ ԵՆ 378-3-2019 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ Մաս 3. Սարքավորումների տեղադրումը և անհատական պաշտպանությունը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 17000
ՀՍՏ ԵՆ 378-4-2019 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ Մաս 4. Շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և վերականգնումը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18000
ԳՕՍՏ ԵՆ 15218-2017 Շինությունների հովացման համար օդորակիչներ և գոլորշիացվող հովացման կոնդենսատորով և էլեկտրական կոմպրեսորներով հեղուկի ագրեգատավորված հովացուցիչներ. Տերմիններ, սահմանումներ, պահանջներ, պայմաններ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-104-2013 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Մաս 2-104. Օդորակման համակարգերի և սառնարանային սարքավորումների համար սառնազդակ վերականգնման և/կամ վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ