ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 8
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 304-2008 Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" (Երեւան)ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 305-2008 Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային հավաքիչներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" (Երեւան)ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 4000
ՀՍՏ 306-2008 Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային հավաքիչներ. Փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" (Երեւան)ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 7600
ՀՍՏ 307-2008 Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային լուսաէլեկտրական մոդուլներ. Տիպեր և հիմնական պարամետրեր Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ ԵՆ 12975-1-2019 Արևային ջերմային համակարգեր և դրանց բաղադրիչներ . Արևային կոլեկտորներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 12977-1-2016 Արևային ջերմային համակարգեր և դրանց բաղադրիչներ. Հատուկ պատվերով պատրաստված համակարգեր. Մաս 1. Արևային ջրատաքացուցիչներին և համակցված համակարգերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 33863-2016 Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշներ և որոշման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 25200
ԳՕՍՏ 33864-2016 Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Նախագծում հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10800
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ