ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 14
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԵՆ 378-1-2014 Սառնագենտային համակարգեր և ջերմային պոմպեր. Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղված պահանջներ. Մաս 1. Հիմնական պահանջներ, որոշում, դասակարգում և ընտրության չափանիշներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 378-1-2020 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր Անվտանգությանը և շրջակա միջավայրի պահպանությանը ներկայցվող պահանջներ Մաս 1. Հիմնական պահանջներ, սահմանումներ, դասակարգման և ընտրության չափանիշներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 35500
ԳՕՍՏ ԵՆ 378-2-2014 Սառնագենտային համակարգեր և ջերմային պոմպեր. Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղված պահանջներ. Մաս 2. Նախագծում, կառուցում, պատրաստում, փորձարկում, մակնշում և փաստաթղթավորում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 378-2-2020 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված պահանջներ Մաս 2. Նախագծում, պատրաստում, փորձարկում, մակնշում և փաստաթղթավորում Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 33150
ՀՍՏ ԵՆ 378-3-2019 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ Մաս 3. Սարքավորումների տեղադրումը և անհատական պաշտպանությունը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 17000
ՀՍՏ ԵՆ 378-4-2019 Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ Մաս 4. Շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և վերականգնումը Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 18000
ԳՕՍՏ ԵՆ 14825-2017 Տարածքների համար նախատեսված օդորակիչներ, հեղուկ մարտկոցներ և ջերմային պոմպեր ջեռուցման և հովացման էլեկտրական կոմպրեսորներով. Մասնակի ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի պայմաններում փորձարկում և գնահատում, սեզոնային արդյունավետության հաշվարկ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 22800
ԳՕՍՏ 32111.1-2013 Մեքենաների աղմուկ. Օդորակիչների և օդային ջերմային պոմպերի ձայնի հզորության գնահատում. Մաս 1. Արտաքին սարքավորումներ առանց օդամուղի Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 32111.2-2013 Մեքենաների աղմուկ. Օդորակիչների և օդային ջերմային պոմպերի ձայնի հզորության գնահատում. Մաս 2. Ներքին սարքավորումներ առանց օդամուղի Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 33657.1-2015 Օդորակիչներ օդասառեցմամբ և օդային ջերմային պոմպեր. Փորձարկման և սեզոնային գործակցի արդյունավետության հաշվարկման մեթոդներ. Մաս 1.Սառեցման արդյունավետության սեզոնային գործակից Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10000
ԳՕՍՏ 33657.2-2015 Օդորակիչներ օդասառեցմամբ և օդային ջերմային պոմպեր. Փորձարկման և սեզոնային գործակցի արդյունավետության հաշվարկման մեթոդներ. Մաս 2. Տաքացման արդյունավետության սեզոնային գործակից Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 14000
ԳՕՍՏ 33657.3-2015 Օդորակիչներ օդասառեցմամբ և օդային ջերմային պոմպեր. Փորձարկման և սեզոնային գործակցի արդյունավետության հաշվարկման մեթոդներ. Մաս 3. Տարեկան արդյունավետության գործակից Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 33863-2016 Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշներ և որոշման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 25200
ԳՕՍՏ 33864-2016 Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Նախագծում հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10800
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ