ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 3
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԵՆ 125-2009 Բոցի հսկման սարքվածք գազային ապարատների համար. Թերմոէլեկտրական տիպեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 18800
ԳՕՍՏ 33863-2016 Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշներ և որոշման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 25200
ԳՕՍՏ 33864-2016 Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Նախագծում հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10800
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
27.060.01 Այրիչներ և շոգեջեռոցներ ընդհանուր առմամբ
27.060.10 Հեղուկ և պինդ վառելիքով աշխատող այրիչներ
27.060.20 Գազայրիչներ
27.060.30 Կաթսաներ և ջերմափոխանակիչներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ