ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 5
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 24278-2016 Շոգետուրբինային կայանքներ ստացիոնար ՋԷԿ գեներատորների էլեկտրական շարժակի համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 33960-2016 Անշարժ շոգեկաթսաներ. Պողպատե կոնստրուկցիաներ. Կարկասի վրա բեռնվածության նորմեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55263-2012 Թրթռում. Մեքենայի վիճակի հսկողություն ըստ պտտվող լիսեռով թրթռման չափման արդյունքի. Մաս 2. Մնայուն շոգետուրբիններ և գեներատորներ 50 ՄՎտ ավել հզորությամբ մինուս 1 աստիճանում 1500, 1800, 3000 և 3600 ր պտտման աշխատանքային հաճախականությամբ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55265.2-2012 Թրթռում. Մեքենայի վիճակի հսկողություն ըստ չպտտվող մասերի թրթռման չափման արդյունքի. Մաս 2. Մնայուն շոգետուրբիններ և գեներատորներ 50 ՄՎտ ավել հզորությամբ մինուս 1 աստիճանում 1500, 1800, 3000 և 3600 ր պտտման աշխատանքային հաճախականությամբ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ Ռ 55393-2012 Գազատուրբինային էլեկտրակայաններ. Անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 24800
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ