ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 24
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8178-2-2013 Մխոցավոր ներքին այրման շարժիչներ. Այրման արտադրանքների արտանետումների չափումը. Մաս 2. Շահագործման պայմաններում գազերի և մասնիկների արտանետումների չափումը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8519-93 Վառելիքամղեր բարձր ճնշման դիզելների և նրանց միացումները. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8528-5-2017 Ներքին այրման շարժիչից շարժաբերով փոփոխական հոսանքի գեներատորային էլեկտրաագրեգատներ. Մաս 5. Էլեկտրաագրեգատներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12000
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8528-6-2017 Ներքին այրման շարժիչից շարժաբերով փոփոխական հոսանքի գեներատորային էլեկտրաագրեգատներ. Մաս 6. Փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 10150-2014 Ներքին այրման շարժիչներ մխոցային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 14400
ԳՕՍՏ 24028-2013 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ . Օգտագործվող գազի ծխայնությունը. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 30331.10-2001 Շենքերի էլեկտրակայանքներ. Մաս 5. Էլեկտրասարքավորանքի ընտրում և մոնտաժում. Գլուխ 54. Հողակցման սարքվածքներ և պաշտպանական հաղորդիչներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 30331.11-2001 Շենքերի էլեկտրակայանքներ. Մաս 7. Հատուկ էլեկտրակայանքներին ներկայացվող պահանջներ. Բաժին 701. Լողա և ցնցուղա սենյակներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 30331.12-2001 Շենքերի էլեկտրակայանքներ. Մաս 7. Հատուկ էլեկտրակայանքներին ներկայացվող պահանջներ. Բաժին 703. Շոգեբաղնիքների համար տաքացուցիչ պարունակող սենքեր Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ԳՕՍՏ 30331.13-2001 Շենքերի էլեկտրակայանքներ. Մաս 7. Հատուկ էլեկտրակայանքներին ներկայացվող պահանջներ. Բաժին 706. Հաղորդիչ հատակով, պատերով և առաստաղով նեղվածքային սենքեր Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 800
ԳՕՍՏ 30331.14-2001 Շենքերի էլեկտրակայանքներ. Մաս 7. Հատուկ էլեկտրակայանքներին ներկայացվող պահանջներ. Բաժին 705. Գյուղատնտեսական և անասնապահական սենքերի էլեկտրակայանքներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 30331.15-2001 Շենքերի էլեկտրակայանքներ. Մաս 5. Էլեկտրասարքավորանքի ընտրում և մոնտաժում. Գլուխ 52. Էլեկտրահաղորդագծեր Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 30574-98 Դիզելներ նավային, ջերմաքարշային և արդյունաբերական. Բանեցրած գազերի հետ վնասակար նյութերի արտանետումների չափումներ. Փորձարկման ցիկլեր Ակտիվ TՀ 220
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ԳՕՍՏ 30575-98 Դիզելներ նավային, ջերմաքարշային և արդյունաբերական. Օդային աղմուկի չափման ու գնահատման մեթոդներ Ակտիվ TՀ 220
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 30687-2000 Մեքենաներ հողափոր. Շարժիչների փորձարկման կանոններ. Օգտակար հզորությունը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 31440.1-2011 Ներքին այրման մխոցավոր շարժիչներ. Շարժիչների անվտանգության պահանջներ նախատեսված պոտենցիալ պայթավտանգ միջավայրերում կիրառելու համար. Մաս 1. Դյուրավառ գազ և գոլորշի պարունակող միջավայրերում կիրառվող II խմբի շարժիչներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 16400
ԳՕՍՏ 31440.2-2011 Ներքին այրման մխոցավոր շարժիչներ. Շարժիչների անվտանգության պահանջներ նախատեսված պոտենցիալ պայթավտանգ միջավայրերում կիրառելու համար. Մաս 2. I խմբի շարժիչներ հանքային գազի և/կամ դյուրավառ փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր ստորգետնյա արդյունահանումներում կիրառելու համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7200
ԳՕՍՏ 31440.3-2011 Ներքին այրման մխոցավոր շարժիչներ. Շարժիչների անվտանգության պահանջներ նախատեսված պոտենցիալ պայթավտանգ միջավայրերում կիրառելու համար. Մաս 3. Դյուրավառ փոշի պարունակող միջավայրերում կիրառվող III խմբի շարժիչներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
ԳՕՍՏ 31540-2012 Էլեկտրագեներատորային կայանքներ բենզինի, դիզելի և գազի ներքին այրման շարժիչներով. Փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10000
ԳՕՍՏ 32108-2013 Տատանում. Առաձգական մեկուսիչներով մեքենայից փոխանցվող տատանման չափում. Ներքին այրման շարժիչներ մխոցային մեծ արագության և միջին արագության Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 33115-2014 Էլեկտրագեներատորային կայանքներ դիզելային և գազային ներքին այրման շարժիչներով շարժիչներով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ Ռ 51318.12-2012 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Տրասսպորտային միջոցների, մոտորանավակների, ներքին այրման շարժիչներով սարքավորումների. Արդյունաբերական ռադիոխանգարումների բնութագրեր. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ ոչ շարժական միջոցներում տեղադրված ռադիոհաղորդչային սարքավորումների համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 14000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55230-2012 Շարժիչներ նավային, ջերմաքարշային և արդյունաբերական. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55760-2013 Էլեկտրագեներատորային կայանքներ ներքին այրման շարժիչներով շարժաբերվող. Մակնշման, փաթեթավորման, փոխադրման և պահման կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ