ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 16
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 248-2006 Էներգախնայողություն. Ընդհանուր արդյունաբերական կիրառման էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները. Տիպերը. Խմբերը. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշները. Նույնականացումը Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում 10800
ՀՍՏ 265-2007 Էներգախնայողություն. Տեխնոլոգիական էներգահամակարգերում արտադրանքի արտադրության և ծառայությունների մատուցման էներգատարության որոշման մեթոդիկա. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ 312-2009 Կազմակերպությունների էլեկտրատեխնիկական և էլեկտրատեխնոլոգիական անձնակազմերին էլեկտրաանվտանգության որակավորման խմբեր շնորհելու պայմաններ Ակտիվ "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" (Երեւան)ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 326-2010 Էներգախնայողություն. Էլեկտրասպառում ճնշակներում և պոմպերում. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում 18800
ՀՍՏ 327-2010 Էներգախնայողություն. Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 328-2010 Էներգախնայողություն. Տեխնոլոգիական էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ 335-2011 Արևային էներգետիկա. Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5 ՄՎտ հզորության) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ 345-2012 Վերականգնվող էներգետիկա. Հողմաէներգետիկա. Հողմատուրբինների միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 371-2016 Բնակելի և հասարակական շենքերում էներգետիկ աուդիտի իրականացման մեթոդաբանություն Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 14000
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 13273-1-2016 Էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ. Ընդհանուր միջազգային տերմինաբանություն. Մաս 1. Էներգաարդյունավետություն Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 22000
ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 13273-2-2016 Էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ. Ընդհանուր միջազգային տերմինաբանություն. Մաս 2. Վերականգնվող Էներգիայի աղբյուրներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ԳՕՍՏ 33962-2016 Անշարժ ջրախողովակավոր կաթսաներ. Ընդհանուր դրույթներ. Ճնշմամբ աշխատող կաթսաների դետալների համար նյութեր և թույլատրելի լարում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
ԳՕՍՏ 33963-2016 Անշարժ կաթսաներ. Սեյսմիկ և հողմային ազդեցության հաշվարկ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ԳՕՍՏ 33964-2016 Անշարժ ջրախողովակավոր կաթսաներ. Ստուգիչ հաշվարկ. Վիճակագրական ամրության հաշվարկ. Պարբերական ամրության հաշվարկ. Փխրուն քայքայման դիմադրության հաշվարկ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10000
ԳՕՍՏ 33965-2016 Անշարժ ջրախողովակավոր կաթսաներ. Տարրերի հիմնական չափերի ընտրության հաշվարկ. Ամրության գործակից և անցքերի ամրացում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 18800
ՀՍՏ ԻՍՕ 50001-2012 Էներգետիկայի կառավարման համակարգեր . Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 29500
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
Տվյալները բացակայում են

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ