2015
2014


Հրաման 07/1-Վ առ 10.02.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 09/1-Վ առ 20.03.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 12-Վ առ 04.04.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 14-Վ առ 26.04.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 15-Վ առ 29.04.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 18-Վ առ 23.06.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 19-Վ առ 25.06.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 20-Վ առ 25.06.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 21/1-Վ առ 27.06.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 21-Վ առ 27.06.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 22-Վ առ 30.06.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 23-Վ առ 03.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 24-Վ առ 03.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 25-Վ առ 04.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 26-Վ առ 04.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 27-Վ առ 04.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 28-Վ առ 04.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 30-Վ առ 07.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 31-Վ առ 08.07.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 36-Վ առ 14.08.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 37-Վ առ 15.08.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 39-Վ առ 29.08.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 39/2-Վ առ 16.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 40-Վ առ 17.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 40-1-Վ առ 18.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 40-2-Վ առ 19.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 40-3-Վ առ 25.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 41-Վ առ 26.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 42-Վ առ 26.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 42-1-Վ առ 26.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 44-Վ առ 29.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 44-1-Վ առ 29.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 45-Վ առ 30.09.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 46-Վ առ 01.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 47-Վ առ 03.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 48-Վ առ 06.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 49-Վ առ 06.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 50-Վ առ 06.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 51-Վ առ 06.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 52-Վ առ 06.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 53-Վ առ 06.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 55-Վ առ 07.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 56-Վ առ 07.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 59-Վ առ 27.10.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 65-Վ առ 19.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 65-1-Վ առ 19.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 66-Վ առ 19.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 68-Վ առ 25.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 69-Վ առ 26.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 70-Վ առ 26.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 71-Վ առ 27.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 72-Վ առ 28.11.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 73-Վ առ 01.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 74-Վ առ 03.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 75-Վ առ 04.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 77-Վ առ 08.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 78-Վ առ 08.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 79-Վ առ 09.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 80-Վ առ 10.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 81-Վ առ 10.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 84-Վ առ 18.12.2014 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին2013


Հրաման 61-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 60-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 59-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 59-1-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 58-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 57-1-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 54-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 53-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 50-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 49-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 48-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 47-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 46-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 45-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 43-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 40-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 39-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 38-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 36-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 35-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 34-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 33-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 30-Վ առ 13.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 29-Վ առ 27.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 28-Վ առ 24.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 26-Վ առ 18.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 27-Վ առ 26.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 25-Վ առ 12.06.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 21-Վ առ 16.05.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 20-Վ առ 15.05.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 19-Վ առ 14.05.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման, գործողության մեջ դնելու, չեղյալ հայտարարելու և գործողությունը դադարեցնելու մասին

Հրաման 18-Վ առ 13.05.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 17-Վ առ 06.05.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 13-Վ առ 02.04.2013 Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական ստանդարտների գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 09-Վ առ 11.03.2013 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին2012


Հրաման 35-Վ առ 28.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 36-Վ առ 28.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 37-Վ առ 28.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 38-Վ առ 28.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 39-Վ առ 29.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 40-Վ առ 29.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 41-Վ առ 29.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 42-Վ առ 29.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 43-Վ առ 29.06.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 52-Վ առ 02.08.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 57-Վ առ 30.08.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 58-Վ առ 31.08.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 59-Վ առ 28.09.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 60-Վ առ 28.09.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 61-Վ առ 29.09.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 63-Վ առ 01.10.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 65-Վ առ 03.10.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 68-Վ առ 04.10.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 69-Վ առ 05.10.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 70-Վ առ 08.10.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 81-Վ առ 29.11.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 83-Վ առ 03.12.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 84-Վ առ 03.12.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 85-Վ առ 05.12.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 86-Վ առ 07.12.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

Հրաման 87-Վ առ 07.12.2012 Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասինՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ