Ստանդարտացման ազգային համակարգի կազմում ընդգրկված են հետևյալ հիմնադրական ստանդարտները.

ՀՍՏ 1.0-2013 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 1.1-2005 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ

ՀՍՏ 1.2-2013 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների մշակումը

ՀՍՏ 1.4-2019 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Կազմակերպության ստանդարտներ. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 1.5-2013 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ստանդարտներ. Կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ

ՀՍՏ 1.6-2006 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես ազգային ստանդարտներ ընդունման կանոներ և մեթոդներ

ՀՍՏ 1.8-93 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների նախագծերի փորձաքննության անցկացման կարգը

Նշված ստանդարտներով սահմանված են ստանդարտացման աշխատանքների կատարման ընդհանուր կազմակերպամեթոդական կանոնները, հիմնական խնդիրները և սկզբունքները, ստանդարտացման օբյեկտները, ստանդարտների տեսակները, ինչպես նաև ազգային ստանդարտների մշակման կարգը, դրանց կառուցմանը, շարադրմանը, ձևավորմանը և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներ և այլն:

Ազգային ստանդարտների մշակումը իրականացվում է ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների ստանդարտների ազգային ինստիտուտի, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից:


ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ