2010-10-29
ՀՀ ազգային ստանդարտների ցանկ առ 29.10.2010թ.

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի N 884-Ա, առ 29.10.2010թ. հրամանի հավելված 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործողության մեջ դրվող շինարարության ոլորտի միջպետական (ԳՈՍՏ) ստանդարտներ  

 

-

ԳՕՍՏ 9128-2009

Խառնուրդներ ասֆալտաբետոնե ճանապարհային, թռիչքարանային և ասֆալտաբետոն. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 9128-2009

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

 

-

ԳՕՍՏ 10832-2009

Ավազ և խիճ պեռլիտե փքեցրած. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 10832-2009

Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

 

-

ԳՕՍՏ 24211-2008

Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 24211-2008

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

 

-

ԳՕՍՏ 25607-2009

Խառնուրդներ խճակոպճաավազային ավտոմոբիլային ճանապարհների, թռիչքարանների ծածկույթների և հիմնատակերի համար. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 25607-2009

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

 

-

ԳՕՍՏ 30459-2008

Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Արդյունավետության որոշում և սահմանում

 

ГОСТ 30459-2008

Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности

 

-

ԳՕՍՏ 31376-2008

Շինարարական չոր խառնուրդներ գիպսային կապակ­ցությամբ. Փորձարկման մեթոդներ (IDT ԵՆ 13279-2-2004)

 

ГОСТ 31376-2008

Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний. (IDT ЕН 13279-2-2004)

 

-

ԳՕՍՏ 31377-2008

Շինարարական չոր ծեփախառնուրդներ գիպսային կապակցությամբ. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 31377-2008

Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия

-

ԳՕՍՏ 31386-2008

Շինարարական չոր սոսնձային խառնուրդներ գիպսային կապակցությամբ. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 31386-2008

Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия

-

ԳՕՍՏ 31387-2008

Շինարարական չոր մածկախառնուրդներ գիպսային կապակցությամբ. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 31387-2008

Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия

-

ԳՕՍՏ 31416-2009

Խրիզոտիլցեմենտային խողովակներ և կցորդիչներ. Տեխնիկական պայմաններ

 

ГОСТ 31416-2009

Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

 

Այլ Նորություններ
2021-10-14
                 Հոկտեմբերի 14-ին նշվում է Ստանդարտների համաշխարհային օրը
2021-09-25

Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը


2021-09-25

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

<<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲԸ-ի և <<Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (հիմնադրամ)>>-ի միջև

2021-09-25

ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայանը


2020-10-14

Ստանդարտների համաշխարհային օր


Նորություններ
2022-03-15  Ստանդարտացման միջպետական խորհրդի 30-ամյա գործունեության առթիվ շնորհավորական ուղերձ
...
2021-12-10  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 60-րդ նիստը անցկացվեց Երևանում
...
2021-11-25  VI-1 ձևի Սերտիֆիկատների տրամադրման վերաբերյալ դասընթաց
...
2021-11-25  ՀՀ համալսարանների համար կազմակերպվել է հեռավար, անվճար միջազգային սեմինար
...
2021-11-11  «Էներգետիկա» ստանդարտացման տեխնիկական ենթահանձնաժողովի ԵՀ 04 հերթական նիստ
...
2021-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օրը
                 Հոկտեմբերի 14-ին նշվում է Ստանդարտների համաշխարհային օրը...
2021-09-25  Կայացավ ՄՊԽ նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը
Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյ...
2021-09-25  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ <<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագ...
2021-09-25  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ա. Բաբայանը
ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայ...
2020-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օր
Ստանդարտների համաշխարհային օր...