2010-09-29
ՀՀ ազգային ստանդարտների ցանկ առ 29.09.2010թ.

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի N 795-Ա, առ 29.09.2010թ. հրամանի հավելված

Հաստատված և գործողության մեջ դրված Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտները

- ՀՍՏ ԻՍՕ 5664-2010 «Ջրի որակ. Ամոնիումի որոշում. Թորման և տիտրման մեթոդ»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 5666-2010  «Ջրի որակ. Սնդիկի պարունակության որոշում»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 5667-14-2010  «Ջրի որակ. Նմուշառում. Մաս 14. Բնական ջրի նմուշառման և օգտագործման ժամանակ որակի ապահովման ուղեցույց»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 6333-2010  «Ջրի որակ. Մանգանի պարունակության որոշում. Ֆորմալդօքսիմի օգտագործմամբ սպեկտրաչափական մեթոդ»:

  - ՀՍՏ ԻՍՕ 6439-2010  «Ջրի որակ. Ֆենոլային թվի որոշում. Թորումից հետո
4-
ամինաանտիպիրինի օգտագործմամբ սպեկտրաչափական մեթոդներ»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 6777-2010 «Ջրի որակ. Նիտրիտների որոշում. Մոլեկուլային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 7890-3-2010 «Ջրի որակ. Նիտրատների որոշում. Մաս 3. Սուլֆասալիցիլաթթվի օգտագործմամբ սպեկտրաչափական մեթոդ»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 9965-2010 «Ջրի որակ. Սելենի պարունակության որոշում. Ատոմաաբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ (հիդրիդի եղանակ)»:

- ՀՍՏ ԻՍՕ 11969-2010 «Ջրի որակ. Արսենի պարունակության որոշում. Ատոմաաբսորբման  սպեկտրաչափական մեթոդ (հիդրիդի եղանակ)»:

- ՀՍՏ 326-2010  «Էներգախնայողություն. Էլեկտրասպառում ճնշակներում և պոմպերում. Ընդհանուր դրույթներ»:

- ՀՍՏ 327-2010  «Էներգախնայողություն. Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ»:

- ՀՍՏ 328-2010  «Էներգախնայողություն. Տեխնոլոգիական էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ»:

- ՀՍՏ 329-2010  «էլեկտրական էներգիա. Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Էլեկտրական էներգիայի որակի հսկողություն ընդհանուր նշանակության էլեկտրամատակարարման համակարգերում»:

- ՀՍՏ 330-2010 «Ոչ ավանդական տեխնոլոգիաներ. Կենսաթափոնների էներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ»:

- ՀՍՏ ԵՆ 1434-1-2010 «Ջերմահաշվիչներ. Մաս I. Ընդհանուր պահանջներ»:

- ՀՍՏ ԵՆ 1434-6-2010 «Ջերմահաշվիչներ. Մաս VI. Տեղակայում, շահագործման

հանձնում, աշխատանքի վերահսկում ու տեխնիկական սպասարկում»:

Այլ Նորություններ
2021-10-14
                 Հոկտեմբերի 14-ին նշվում է Ստանդարտների համաշխարհային օրը
2021-09-25

Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը


2021-09-25

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

<<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲԸ-ի և <<Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (հիմնադրամ)>>-ի միջև

2021-09-25

ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայանը


2020-10-14

Ստանդարտների համաշխարհային օր


Նորություններ
2022-03-15  Ստանդարտացման միջպետական խորհրդի 30-ամյա գործունեության առթիվ շնորհավորական ուղերձ
...
2021-12-10  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 60-րդ նիստը անցկացվեց Երևանում
...
2021-11-25  VI-1 ձևի Սերտիֆիկատների տրամադրման վերաբերյալ դասընթաց
...
2021-11-25  ՀՀ համալսարանների համար կազմակերպվել է հեռավար, անվճար միջազգային սեմինար
...
2021-11-11  «Էներգետիկա» ստանդարտացման տեխնիկական ենթահանձնաժողովի ԵՀ 04 հերթական նիստ
...
2021-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օրը
                 Հոկտեմբերի 14-ին նշվում է Ստանդարտների համաշխարհային օրը...
2021-09-25  Կայացավ ՄՊԽ նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը
Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյ...
2021-09-25  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ <<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագ...
2021-09-25  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ա. Բաբայանը
ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայ...
2020-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օր
Ստանդարտների համաշխարհային օր...