2022 թվական

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 139-Ն առ 22.09.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 137-Ն առ 19.09.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 136-Ն առ 14.09.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 134-Ն առ 08.09.2022թ Հրամանը՝ Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների լուծարման մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 133-Ն առ 06.09.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 129-Ն առ 31.08.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 128-Ն առ 26.08.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 124-Ն առ 10.08.2022թ Հրամանը՝ <<Շրջակա միջավայր․ փաթեթավորում, թափոններ>> ՏՀ 30 տեխնիկական հանձնաժողով  ստեղծելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 113-Ն առ 26.07.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 108-Ն առ 20.07.2022թ Հրամանը՝ 2022 թվականի ստանդարտացման ամենամյա ծրագիրը հաստատելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 93-Ն առ 20.06.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 88-Ն առ 13062022թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 74-Ն առ 27.05.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 50-Ն առ 31.03.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 46-Ն առ 24.03.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 37-Ն առ 11.03.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 25-Ն առ 24.02.2022թ Հրամանը՝ ՀՀ տեխնիկական պայմանների փորձաքննության աշխատանքների գները սահմանելու մասին

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 24-Ն առ 23.02.2022թ Հրամանը՝ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության Փորձարկումների լաբորատորիայի սննդամթերքի և ոչ պարենային ուղղության կողմից կատարվող փորձարկումների սակագները սահմանելու մասին


2021 թվական

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 196-Ն առ 14122021թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 190-Ն առ 10122021թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտի հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 189-Ն առ 07122021թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 186-Ն առ 02122021թ Հրամանը` Արդյունաբերական կանեփի արտադրանքի նույնականացման և փորձարկման մեթոդի

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 177-Ն առ 23112021թ Հրամանը` ՀՍՏ 413-2021 <<Արդյունաբերական պարկեր․պահանջներ>> ազգային ստանդարտի մշակման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 159-Ն առ 01112021թ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 158-Ն առ 01112021թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջպետական ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին

2020 թվական 

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 123-Ն առ 30․12․2020թ․ Հրամանը՝ <<Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ>> ՓԲ ընկերության Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման բաժնի սննդամթերքի ոլորտի VI 1 Ձևի փաստաթղթերի տրամադրման սակագների փոփոխության մասին 14.08.2018թ. N 57-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 119-Ն առ 21․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 117-Ն առ 21․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 116-Ն առ 16․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 115-Ն առ 11․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 114-Ն առ 11․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 103-Ն առ 27․10․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 99-Ն առ 14102020թ Հրամանը՝ Ի փոփոխություն <<ՀՍՏ ԵՆ 446-2020 <<Շինարարական հեղուկ շաղախ երկաթբետոնի նախալարված ամրանային տարրերի համար. շաղախ ներարկման ընթացակարգեր>>, ՀՍՏ ԵՆ 206-2020 <<Բետոն. պահանջներ, ցուցանիշներ, պատրաստում և համապատասխանություն>> և ՀՍՏ ԵՆ 14707-2020 <<Շենքերի սարքավորման և արտադրական կայանքների համար ջերմամեկուսիչ արտադրատեսակներ. խողովակների գործարանային մեկուսացման համար շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանի որոշում>> ազգային ստանդարտների մշակման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին>> 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի 81-Ն հրամանի

2019 թվական

N 22-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 25-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 26-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 28-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 29-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 30-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 31-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 32-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 42-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 46-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 55-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 60-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 62-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 64-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 71-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 72-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 76-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 77-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 78-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 79-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 80-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 81-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 84-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 91-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 92-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 95-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 96-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 108-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 109-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 111-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 112-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 117-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 137-Լ ՀՐԱՄԱՆ

N 138-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 139-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 142-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 143-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 144-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 145-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 146-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 147-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 148-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 149-Լ ՀՐԱՄԱՆ
N 150-Լ ՀՐԱՄԱՆ
2018 թվական


Ներքին կարգապահական կանոններ
2018 թ. հունիսի 8-ի No 26-Լ հրամանի ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Նորություններ
2022-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օրը
Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմինը շնորհավորում է բոլոր գործընկերներին մասնագիտական տոն...
2022-08-19  Սկսվել է ԱՊՀ երկրների 2023թ. 9-րդ մրցանակաբաշխության հայտերի ընդունման գործընթացը
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն...
2022-03-15  Ստանդարտացման միջպետական խորհրդի 30-ամյա գործունեության առթիվ շնորհավորական ուղերձ
...
2021-12-10  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 60-րդ նիստը անցկացվեց Երևանում
...
2021-11-25  VI-1 ձևի Սերտիֆիկատների տրամադրման վերաբերյալ դասընթաց
...
2021-11-25  ՀՀ համալսարանների համար կազմակերպվել է հեռավար, անվճար միջազգային սեմինար
...
2021-11-11  «Էներգետիկա» ստանդարտացման տեխնիկական ենթահանձնաժողովի ԵՀ 04 հերթական նիստ
...
2021-09-25  Կայացավ ՄՊԽ նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը
Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյ...
2021-09-25  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ <<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագ...
2021-09-25  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ա. Բաբայանը
ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայ...