АСТ 5.6-2000
Название Система подтверждения соответствия. Ведение реестров системы
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են համապատասխանության հավաստման համակարգում (այսուհետև` համակարգ) համակարգի գրանցամատյանների (այսուհետև` գրանցամատյան) տեսակը և վարման կանոնները, որոնք ընդգրկում են համապատասխանության հավաստման օբյեկտների (այսուհետև`օբյեկտներ) և փաստաթղթերի, օտարերկրյա համապատասխանության հավաստման համակարգերի (սերտիֆիկացման համակարգերի ) և համապատասխանության նշանների ճանաչման մասին որոշումների գրանցումը, ինչպես նաև գրանցման ներկայացվող նյութերի կարգը և համապատասխանության հավաստման արդյունքների վերաբերյալ արդիականացված տեղեկատվության հաղորդման սկզբունքները
Статус Н/Д заменен
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА Армгосстандарт1998-2002
42
Дата Принятия в РА 2000-09-04
Дата Введения 2000-09-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 03.120.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
Качество
Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  ссылочные АСТ 5.10-2000 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 5.3-2000 0000-00-00   N-  
  заменяющие АСТ 5.6-2006 2006-05-01  ИУ АСТ N2-2006  
  ссылочные АСТ 5.7-2000 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 5.9-2000 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 52-97 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2000-09-04
Регистрационный № 317-2000
Кол-во Страниц 21
Источник Информации ИУ АСТ №3-2000
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова реестр
система
подтверждение соответствия
структура
информационное обслуживание
ведение
сводный учет
Изменения НД
№1 0000-00-00 ИУ АСТ №2-2002
Цена в драмах РА (включая НДС) 8400

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов