АСТ 1.6-2006
Название Национальная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве национальных стандартов
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները (այսուհետև՝ միջազգային ստանդարտներ) որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտներ (այսուհետև՝ ազգային ստանդարտներ) ընդունելու կանոնները և մեթոդները, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА МТЭР РА2001-2008
146-A
Дата Принятия в РА 2006-06-29
Дата Введения 2006-08-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.120
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Стандартизация. Общие правила

Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  ссылочные АСТ 1.0-2006 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 1.1-2005 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 1.2-2001 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 1.5-2005 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2006-07-06
Регистрационный № 459-2006
Кол-во Страниц 0
Источник Информации ИУ АСТ №2-2006
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова региональный стандарт
применение международного стандарта
международный стандарт
национальный стандарт
Изменения НД
№1 2008-01-01 Изменение в тексте ИУ АСТ №4-2007
№1 2008-01-01 Изменение обозначения и текста ИУ АСТ №4-2007
№1 2008-01-01 Изменение текста показателей, таблиц ИУ АСТ №4-2007
Цена в драмах РА (включая НДС) -

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов