АСТ 5.6-2006
Название Система подтверждения соответствия. Ведение реестров системы
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են համապատասխանության հավաստման համակարգում (այսուհետև` համակարգ) համակարգի գրանցամատյանների (այսուհետև` գրանցամատյան) տեսակը և վարման կանոնները, որոնք ընդգրկում են համապատասխանության հավաստման օբյեկտների (այսուհետև`օբյեկտներ) և փաստաթղթերի, օտարերկրյա համապատասխանության հավաստման համակարգերի (սերտիֆիկացման համակարգերի ) և համապատասխանության նշանների ճանաչման մասին որոշումների գրանցումը, ինչպես նաև գրանցման ներկայացվող նյութերի կարգը և համապատասխանության հավաստման արդյունքների վերաբերյալ արդիականացված տեղեկատվության հաղորդման սկզբունքները
Статус Н/Д введен впервые
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА МТЭР РА2001-2008
87-A
Дата Принятия в РА 2006-04-27
Дата Введения 2006-05-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 03.120.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
Качество
Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  замененные АСТ 5.6-2000 2006-05-01  ИУ АСТ N2-2006  
  ссылочные АСТ ИСО 9000-2002 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ИСО/МЭК 17024-2005 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2006-04-27
Регистрационный № 448-2006
Кол-во Страниц 25
Источник Информации ИУ АСТ №2-2006
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова реестр
соответствия
построение
подтверждения
система
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 10000

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов